Thông báo mới: Thông tư 163 về Kế toán Trưởng

0
14

Ngày 27/3/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNV về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2018 và thay thế cho Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV.

Những điểm cần lưu ý từ Thông tư

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước bao gồm:

 • Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan).
 • Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn.
 • Cơ quan nhà nước.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân.
 • Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.
 • Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo mục tiêu chính trị – xã hội cụ thể.

Tiêu chuẩn và điều kiện

Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP. Đối với các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước:

 • Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm.
 • Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.
Xem thêm  Galaxy S5 Mini - Tính năng thông minh nhưng mạnh mẽ hơn

Thẩm quyền bổ nhiệm

Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng không có thay đổi so với Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV. Tuy nhiên, Thông tư số 04/2018/TT-BNV có sửa đổi thẩm quyền bổ nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư do người đứng đầu đơn vị quyết định.

Hồ sơ bổ nhiệm

Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán bao gồm:

 • Sơ yếu lý lịch.
 • Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán theo yêu cầu của vị trí bổ nhiệm.
 • Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.
 • Xác nhận của các đơn vị kế toán nơi người được lập hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán đã công tác về thời gian thực tế làm kế toán trưởng.
 • Văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị.

Phụ cấp trách nhiệm công việc

Thông tư 04/2018/TT-BNV giữ nguyên mức phụ cấp trách nhiệm công việc như Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV. Cụ thể:

 • Người được bổ nhiệm kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở.
 • Người được bổ nhiệm phụ trách kế toán hoặc người được bố trí làm phụ trách kế toán được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,1 so với mức lương cơ sở.
 • Người được bổ nhiệm kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) ở các đơn vị khác được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) quy định nêu trên phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.
Xem thêm  Khai mạc Hội diễn "Đàn, Hát dân ca ba miền năm 2023"

Đây là những điểm nổi bật từ Thông tư số 04/2018/TT-BNV về Kế toán Trưởng. Các chi tiết của Thông tư có thể được xem tại đây.