Phong Trào Đấu Tranh Chống Pháp trên Địa Bàn Tỉnh Lâm Đồng Giai Đoạn 1930 – 1945

0
10

Trong quá khứ, tỉnh Lâm Đồng đã chứng kiến một loạt diễn biến lịch sử quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn 1930 – 1945, khi phong trào đấu tranh chống pháp đạt đến đỉnh cao. Bài viết này sẽ giới thiệu về chủ đề này và những mục tiêu mà chúng ta sẽ đạt được sau khi nghiên cứu về nó.

Mục tiêu

Chúng ta sẽ tìm hiểu về sự ra đời của chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Lâm Đồng và diễn biến phong trào cách mạng giai đoạn 1930 – 1931 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ nêu được các diễn biến chính của phong trào cách mạng giai đoạn 1936 – 1939 và ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 trên địa bàn Lâm Đồng.

Năng lực

Chúng ta sẽ phát triển các năng lực sau khi hoàn thành bài học này:

  • Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động và tích cực hoàn thành nhiệm vụ học tập.
  • Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi và hợp tác với bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
  • Năng lực chuyên biệt: Áp dụng kiến thức và kỹ năng lịch sử để tìm hiểu về phong trào đấu tranh chống pháp trên địa bàn Lâm Đồng giai đoạn 1930 – 1945.

Phẩm chất

Chúng ta cũng sẽ trau dồi các phẩm chất sau:

  • Yêu nước: Tự hào về truyền thống lịch sử quê hương, bồi dưỡng tình yêu quê hương và đất nước, trân trọng những đóng góp của nhân dân Lâm Đồng vào sự phát triển của lịch sử đất nước.
Xem thêm  Vai Trò Của Văn Nghệ Sĩ Trong Xây Dựng Và Củng Cố Hệ Giá Trị Việt Nam Thời Kỳ Mới: Nhiệm Vụ Đặc Biệt Quan Trọng Trong Cuộc Sống

Thiết Bị Dạy Học và Học Liệu

Để thực hiện bài học này, chúng ta sẽ sử dụng các thiết bị sau:

  • Sách giáo trình “Giáo dục địa phương Lâm Đồng 10”.
  • Máy tính và máy chiếu.
  • Tranh ảnh và tư liệu liên quan.

Tiến Trình Dạy Học

Hoạt Động Khởi Động

Mục tiêu của hoạt động này là kích thích nhu cầu tìm hiểu về phong trào đấu tranh chống pháp trên địa bàn Lâm Đồng giai đoạn 1930 – 1945. Chúng ta sẽ sử dụng tình huống và câu hỏi trong sách giáo trình để làm điều này.

Sản phẩm học tập của hoạt động này là câu trả lời của học sinh, được gọi là “Lâm Viên”.

Bước 1: Chuyển Giao Nhiệm Vụ Học Tập

Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi ô chữ để kích thích nhu cầu tìm hiểu. Đây là một từ có 7 chữ cái, và câu hỏi là tên một cao nguyên nổi tiếng ở Đà Lạt.

Bước 2: Học Sinh Thực Hiện Nhiệm Vụ Học Tập

Học sinh thảo luận theo cặp đôi và thực hiện yêu cầu. Giáo viên sẽ hướng dẫn và hỗ trợ học sinh nếu cần thiết.

Bước 3: Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động và Thảo Luận

Giáo viên mời đại diện 1-2 học sinh trả lời câu hỏi. Sau đó, giáo viên mời các học sinh khác nhận xét và bổ sung.

Bước 4: Đánh Giá Kết Quả và Thực Hiện Nhiệm Vụ Học Tập

Giáo viên đánh giá, nhận xét và chuẩn kiến thức.

Xem thêm  Thời gian gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024: Bí mật đằng sau!

Thành Phố Bảo Lộc là một trang web cung cấp thông tin về thành phố Bảo Lộc và các hoạt động thú vị tại đây. Hãy truy cập Thành Phố Bảo Lộc để biết thêm chi tiết.

Note: The original article did not contain any images or contact information, so no changes were made in this regard.