Điều chỉnh quy hoạch phòng chống lụ để tạo điều kiện phát triển cho Hà Nội

0
15
Điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ để tạo điều kiện phát triển cho Hà Nội
Điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ để tạo điều kiện phát triển cho Hà Nội

Trước đó, Bộ NN&PTNT đã nhận được kiến nghị từ cử tri TP Hà Nội. Cụ thể, cử tri đề nghị điều chỉnh Quyết định 257/QĐ-TTg 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phế duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình để khai thác nguồn tài nguyên đất bãi ven sông và ổn định đời sống Nhân dân.

Liên quan đến nội dung này, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho biết: Ngày 18/2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phế duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình tại Quyết định số 257/QĐ-TTg (Quy hoạch 257/QĐ-TTg) thay thế Quy hoạch số 92/2007/QĐ-TTg ngày 21/6/2007.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống lũ, có tính đến tác động của biến đổi khí hậu; bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội và môi trường bền vững; đáp ứng yêu cầu trước mắt, dành điều kiện cho sự phát triển trong tương lai và ứng phó với những bất thường chưa lường hết được.

Tư lệnh ngành NN&PTNT cũng nhấn mạnh Quy hoạch số 257/QĐ-TTg đã giải quyết những vướng mắc của Quy hoạch 92/2007/QĐ-TTg, đặc biệt là đã chấp nhận các khu dân cư lâu đời ở bãi sông được phép tồn tại, bảo vệ để ổn định đời sống Nhân dân (theo Quy hoạch 92/2007/QĐ-TTg phải di dời khoảng 840.000 dân là không khả thi, gây ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân vùng bãi).

Xem thêm  Bảo Tàng ở Nha Trang

Bên cạnh đó, Quyết định số 257/QĐ-TTg cũng cho phép nghiên cứu xây dựng công trình, nhà ở trên một số khu vực bãi sông rộng, với diện tích nghiên cứu xây dựng không vượt quá 5%. Riêng 2 bãi sông Tâm Xá – Xuân Canh, Long Biên – Cự Khối của TP Hà Nội được phép xây dựng với diện tích không vượt quá 15% để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương, nhất là đối với Thủ đô Hà Nội.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, trong điều kiện biến đổi khí hậu, diễn biến mưa lũ ngày càng cực đoan, bất thường như hiện nay, việc quản lý, sử dụng bãi sông đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đê điều, quy hoạch là rất cần thiết. Tuy nhiên, những năm qua, việc quản lý sử dụng bãi sông ở một số địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức, việc triển khai thực hiện một số dự án ở bãi sông chưa tuân thủ các quy định của pháp luật về đê điều và pháp luật liên quan khác, dẫn đến tình trạng vi phạm tôn đọng, kéo dài, ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 10/TB-VPCP ngày 11/1/2022, hiện nay Bộ NN&PTNT đang phối hợp với các bộ ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh Quy hoạch số 257/QĐ-TTg đảm bảo yêu cầu phòng chống lũ, đồng thời tạo khoảng không gian phát triển kinh tế – xã hội cho các địa phương, bao gồm cả Hà Nội.

Xem thêm  Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La: Nơi cất giữ những kỷ niệm đầy lịch sử

Bên cạnh trách nhiệm thuộc Bộ NN&PTNT, Bộ này cũng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội kiến nghị UBND TP Hà Nội quan tâm xây dựng phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đề, phương án phát triển hệ thống đê điều trong Quy hoạch Thủ đô theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6806/VPCP-NN. Đồng thời có giải pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm các vi phạm xây dựng công trình, nhà ở trên bãi sông theo đúng quy định.