Quy định mới về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất ở Lâm Đồng

0
14

Với sự ký ban hành của ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh đã được công bố. Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 4.9.2023 và thay thế cho quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 1.1.2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tách thửa cần điều kiện gì?

Theo quyết định, điều kiện tách thửa đất là đất đã được cấp Giấy chứng nhận (GCN). Đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng đất (MĐSDĐ), việc tách thửa sẽ được thực hiện với MĐSDĐ có giá trị cao nhất.

Các thửa đất phi nông nghiệp cần ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu do Nhà nước quản lý và đã được cập nhật, chỉnh lý, thể hiện trên bản đồ địa chính theo đúng quy định. Kích thước theo chiều sâu (cạnh tạo góc với cạnh tiếp giáp đường) phải ≥ 6m sau khi trừ khoảng lùi xây dựng.

Các vị trí, khu vực đã có quy định về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở và công trình riêng lẻ được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ áp dụng cho diện tích đất ở tách thửa theo các quy định này. Trường hợp dạng kiến trúc nhà ở tại chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng khác với quy hoạch phân khu thì không áp dụng theo quy hoạch phân khu. Các trường hợp khác được xác định là chưa có quy định về dạng kiến trúc nhà ở.

Xem thêm  Đánh giá Giăng's House Farmstay & Glamping (Căn hộ) tại Bảo Lộc

Trường hợp tách một phần thửa đất để hợp với thửa đất liền kề, thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo điều kiện theo quy định về diện tích tối thiểu.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất

Tách thửa đất ở đô thị:

  • Đối với nhà phố, diện tích đất ở ≥ 40,0m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 4,0m.
  • Nhà liên kế có sân vườn, diện tích đất ở ≥ 72m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 4,5m đối với đường đã có tên (hoặc đường chưa có tên mà lộ giới ≥ 10m); tại các đường, đường hẻm còn lại diện tích đất ở ≥ 64,0m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 4,0m.

Nhà biệt lập:

  • Diện tích đất ở ≥ 250m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 10m đối với đường đã có tên (hoặc đường chưa có tên mà lộ giới ≥ 10m); tại các đường, đường hẻm còn lại diện tích đất ở ≥ 200m và kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 10m.

Biệt thự:

  • Diện tích đất ở ≥ 400m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥12m đối với đường đã có tên (hoặc đường chưa có tên mà lộ giới ≥ 10m); tại các đường, đường hẻm còn lại diện tích đất ở ≥ 250m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 10m.

Với đất ở nông thôn, quy định được nêu cụ thể:

  • Trường hợp đã có quy định dạng kiến trúc nhà ở tại quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch chung xây dựng xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, diện tích đất ở tách thửa theo quy định dạng kiến trúc nhà ở của quy hoạch đó.
  • Trường hợp kỳ quy hoạch xây dựng đã hết mà cơ quan có thẩm quyền chưa có văn bản cho kéo dài hoặc phê duyệt kỳ tiếp theo, tiếp tục áp dụng theo quy hoạch đó cho đến khi quy hoạch mới được phê duyệt.
  • Trong trường hợp chưa có quy định dạng kiến trúc nhà ở, diện tích đất ở ≥ 72m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông ≥ 4,5m.
Xem thêm  Thành phố Bảo Lộc đón nhận sáp nhập 4 xã Bảo Lâm: Mở ra cơ hội đầu tư mới

Với đất sản xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp khác:

  • Diện tích đất tối thiểu tách thửa là 500m2 tại khu vực đô thị (các phường, thị trấn).
  • Diện tích đất tối thiểu tách thửa là 1.000m2 tại khu vực nông thôn (các xã), bao gồm cả phần diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng (nếu có) và không yêu cầu tiếp giáp với đường giao thông. Trường hợp thửa đất sản xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp khác tiếp giáp với đường giao thông thì các thửa đất sau khi tách thửa, cạnh tiếp giáp đường có kích thước phải ≥ 10m.

Với đất rừng sản xuất là rừng trồng, diện tích đất tối thiểu tách thửa là 10.000m2.

Quyết định này không quy định diện tích đất tối thiểu để tách thửa khi thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước; người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng; để xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà cho hộ nghèo đa chiều (hộ nghèo, hộ cận nghèo), hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở theo quy định hiện hành.

Về điều kiện hợp thửa đất, quyết định nêu rõ là các thửa đất liền kề và phải cùng MĐSDĐ; không áp dụng diện tích, kích thước tối thiểu sau khi hợp thửa.

Đối với hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất đã tiếp nhận theo Giấy tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, sẽ tiếp tục giải quyết tách thửa đất, hợp thửa đất đúng theo quy định tại quyết định số 40/2021/QĐ-UBND…

Xem thêm  Thành Phố Bảo Lộc - Xã Lộc An - Bảo Lâm

Source: Thành Phố Bảo Lộc