Phá kho thóc của Nhật: Bước ngoặt trong cuộc đấu tranh giành chính quyền

0
20
Phá kho thóc của Nhật: Bước ngoặt trong cuộc đấu tranh giành chính quyền
Phá kho thóc của Nhật: Bước ngoặt trong cuộc đấu tranh giành chính quyền

Nạn đói là một vấn đề cấp bách và đáng lo ngại trong thời kỳ cuối năm 1944 và đầu năm 1945. Để giải quyết tình trạng này, Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra khẩu hiệu “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”. Đây là một chủ trương đúng đắn và kịp thời, mang tính quyết định đối với việc tập hợp và rèn luyện lực lượng cho cuộc đấu tranh giành chính quyền trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng

Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra khẩu hiệu “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” ngay khi tình hình nạn đói và chết đói trở nên khủng khiếp vào cuối năm 1944 và đầu năm 1945. Mặt trận Việt Minh đã phát đi nhiều thông cáo và truyền đơn hô hào: “Muốn khỏi đói, muốn khỏi chết, muốn cứu hàng triệu người đang vất vưởng đau thương. Ai là người còn đủ thóc ăn phải bảo nhau dùng mọi mưu kế giữ lấy, đừng nộp cho giặc, bớt ra một phần giúp thẳng cho những người nghèo đói quanh mình; ai là người bị rút số gạo bông, phải biểu tình phản đối, đòi cho được mua gạo như cũ; ai là người đang đói khổ, phải rủ nhau kéo đến phủ, huyện, tỉnh trưởng, đốc lý đòi phát gạo, chẹn các xe lương và phá những kho thóc của giặc Nhật mà ăn; ai là người sẵn lòng từ thiện sẵn chí giết thù, phải ủng hộ những việc làm chống giặc mưu sống của đồng bào”.

Xem thêm  Taurine: Món "đồ chơi" tăng lực đường tình yêu

Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra mắt chủ trương phá kho thóc của Nhật, cứu đói nhân dân trong bối cảnh các hoạt động cứu đói của Chính phủ Trần Trọng Kim không mang lại hiệu quả lớn. Qua đó, phá kho thóc đã trở thành một phương thức hiệu quả để đáp ứng nguyện vọng sống còn của nhân dân và tạo đà cho cuộc đấu tranh giành chính quyền.

Phá kho thóc của Nhật

Một địa điểm tập trung người bị đói tại Hà Nội, đầu năm 1945 (Ảnh tư liệu)

Đáp ứng nguyện vọng sống còn của nhân dân

Chủ trương “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” đã kích thích hàng triệu người dân tham gia vào phong trào phá kho thóc và các hoạt động khác, từ đó làm cho phong trào cách mạng trước khởi nghĩa sôi nổi hơn bao giờ hết. Việc tổ chức và lãnh đạo phá kho thóc cứu đói đã là một thành tựu to lớn của Đảng và Mặt trận Việt Minh trong thời điểm lịch sử đó.

Ở các tỉnh miền núi như Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Yên Bái, Mặt trận Việt Minh đã phối hợp với quần chúng để phá kho thóc và chia thóc cho nhân dân. Ở Hà Nội, phong trào phá kho thóc của Nhật đã phát triển quyết liệt cả ở nội thành và ngoại thành. Tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vinh, Hưng Yên, Thái Bình và nhiều tỉnh thành khác, các cuộc phá kho thóc đã diễn ra mạnh mẽ và đã đạt được những kết quả đáng kể.

Xem thêm  Thanh Mai Tự Truyện Tranh: Hành trình đầy màu sắc

Cảnh phá kho thóc của Nhật

Cảnh phá kho thóc của Nhật (Ảnh: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam)

Nhờ vào phong trào “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”, uy tín của Mặt trận Việt Minh đã được tăng cường, và số lượng người tham gia Mặt trận Việt Minh cũng tăng lên. Cuộc phá kho thóc đã tập hợp quần chúng từ hàng trăm người đến hàng vạn người, từ hình thức đấu tranh thấp dần tiến lên hình thức đấu tranh cao, và từ đó đã phát triển thành “Đội quân chính trị quần chúng” mạnh mẽ, đồng thời tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân, làm nòng cốt cho cuộc đấu tranh giành chính quyền tháng Tám năm 1945.

Từ phong trào phá kho thóc của Nhật, nhân dân ta đã vùng lên phá tan xiềng xích đế quốc và phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

Bình Thi

Thành Phố Bảo Lộc