Các ký hiệu viết tắt các cơ quan, tổ chức trong ngành Công an

0
11

Khi đọc tin tức, báo mạng, chắc hẳn chúng ta từng gặp các ký hiệu như PC45 hay C46 và thắc mắc đó là cơ quan nào trong ngành Công an phải không? Thực tế, mình cũng có cùng thắc mắc như vậy và sau một thời gian tìm hiểu, mình nhận được danh sách dưới đây để chia sẻ cùng bạn đọc.

STT Tên viết tắt Tên cơ quan, tổ chức
KHỐI CƠ QUAN TRỰC THUỘC
1 V11 Văn phòng Bộ
1 Tổng cục I Tổng cục An ninh
2 V24 Thanh tra Bộ Công an
2 Tổng cục II Tổng cục Cảnh sát
3 V22 Cục Tài chính
3 Tổng cục III Tổng cục Chính trị
4 V12 Cục Đối ngoại
4 Tổng cục IV Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật
5 V19 Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục Hành chính, Tư pháp
5 Tổng cục V Tổng cục Tình báo
6 V28 Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc
BỘ TƯ LỆNH TRỰC THUỘC
10 H48 Cục Cơ yếu
1 K10 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ
11 C67 Cục Cảnh sát giao thông
2 K20 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động
12 V21 Viện Chiến lược và Khoa học Công an
TỔNG CỤC CẢNH SÁT (Tổng cục II)
1 C42 Cục Tham mưu cảnh sát
1 A63 Cục Bảo vệ chính trị I
2 C43 Cục Chính trị – Hậu cần cảnh sát
2 A64 Cục Bảo vệ chính trị III
3 C44 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra
3 A65 Cục Bảo vệ chính trị II
4 C45 Cục Cảnh sát hình sự
4 A65 Cục Bảo vệ chính trị IV
5 C46 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ
5 A66 Cục Bảo vệ chính trị V
6 C47 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
6 A67 Cục Bảo vệ chính trị VI
7 C49 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường
7 A68 Cục An ninh mạng
8 C53 Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát
8 A69 Cục Ngoại Tuyến
9 C54 Viện Khoa học Hình sự
9 A70 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I
10 C64 Cục Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội
10 A71 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II
11 C72 Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
11 A72 Cục Quản lý xuất nhập cảnh
TỔNG CỤC HẬU CẦN – KỸ THUẬT (Tổng cục IV)
12 A98 Cục An ninh Cửa khẩu
1 H42 Cục Tham mưu Hậu cần – Kỹ thuật
13 A74 Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền
2 H44 Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp
14 A83 Cục An ninh Chính trị nội bộ
3 H45 Cục Quản lý xây dựng cơ bản và doanh trại
15 A84 Cục An ninh Tài chính tiền tệ và đầu tư
4 H46 Cục Quản lý khoa học công nghệ và môi trường
16 A85 Cục An ninh Kinh tế tổng hợp
5 H47 Cục Thông tin liên lạc
17 A86 Cục An ninh Nông nghiệp nông thôn
6 H50 Cục Y tế
18 A87 Cục An ninh Thông tin truyền thông
7 H51 Cục Quản trị
19 A88 Cục An ninh Xã hội
8 H52 Cục Kho vận
20 A89 Cục An ninh Tây Bắc
9 H56 Viện Kỹ thuật Điện tử và Cơ khí nghiệp vụ
21 A90 Cục An ninh Tây Nguyên
10 H57 Viện Kỹ thuật Hóa học, Sinh học và Tài liệu nghiệp vụ
22 A91 Cục An ninh Tây Nam Bộ
11 H59 Cục Quản lý công nghiệp an ninh và doanh nghiệp
23 A92 Cục An ninh điều tra
TỔNG CỤC CẢNH SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ HỖ TRỢ TƯ PHÁP (Tổng cục VIII)
24 A93 Cục Hồ sơ nghiệp vụ An ninh
1 C82 Cục Tham mưu – Chính trị
TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ (Tổng cục III)
2 C83 Cục Theo dõi thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
1 X11 Văn phòng
3 C85 Cục Quản lý phạm nhân trại viên
2 X12 Cục Tham mưu
4 C86 Cục Giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng
3 X13 Cục Tổ chức Cán bộ
5 C87 Cục Hậu cần, Kỹ thuật
4 X14 Cục Đào tạo
6 C88 Thanh tra Tổng cục
5 X15 Cục Công tác chính trị
CÔNG AN TP.HCM
7 X16 Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng
KHỐI AN NINH
8 X19 Nhà xuất bản Công an nhân dân
1 PA63 Phòng Bảo vệ chính trị 1
9 X21 Báo Công an nhân dân
2 PA65 Phòng Bảo vệ chính trị 2
10 X24 Tạp chí Công an Nhân dân
3 PA69 Phòng Bảo vệ chính trị 6
11 X25 Viện Lịch sử Công an Nhân dân
4 PA71 Phòng ngoại tuyến
12 X34 Trung tâm Phát thanh Truyền hình Điện ảnh Công an nhân dân
5 PA72 Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
13 T29 Học viện Chính trị Công an Nhân dân
6 PA81 Phòng An ninh kinh tế
14 T31 Học viện An ninh Nhân dân
7 PA83 Phòng An ninh Chính trị nội bộ
15 T32 Học viện Cảnh sát Nhân dân
8 PA84 Phòng An ninh Tài chính – Tiền tệ – Đầu tư
16 T34 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
9 PA88 Phòng An ninh xã hội
17 T36 Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần
10 PA92 Cơ quan an ninh điều tra
18 T47 Trường Đại học An ninh nhân dân
11 PA93 Phòng hồ sơ nghiệp vụ an ninh
19 T48 Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân
12 PB11 Phòng tình báo
19 T49 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân III
13 PC11 Phòng Tham mưu
20 T45 Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang
14 PC16 Cục công tác đoàn và các tổ chức Hội
KHỐI CẢNH SÁT
22 T37 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II
1 PC44 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra
23 T38 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I
2 PC45 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
24 T39 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II
3 PC46 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ
25 T52 Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V
4 PC47 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
26 T51 Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI
5 PC49 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
27 T45 Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V
6 PC50 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
28 T52 Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI
7 PC52 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm
CÔNG AN TỈNH
8 PC53 Phòng Hồ sơ nghiệp vụ
1 PV11 Phòng Tham mưu
9 PC54 Phòng Kỹ thuật hình sự
2 PV24 Thanh tra Công an Tỉnh
10 PC64 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chánh về trật tự xã hội
3 PC44 Văn phòng Cơ quan CSĐT
11 PC64B Phòng Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh
4 PC45 Phòng Cảnh sát hình sự
12 PK20 Phòng Cảnh sát bảo vệ
5 PC46 Phòng Cảnh sát kinh tế
13 PC67 Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ – đường sắt
6 PC47 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
14 PC68 Phòng Cảnh sát đường thủy
7 PC49 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
15 PC81 Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
8 PC50 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
16 PC81B Trại tạm giam Chí Hoà
9 PC52 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm
17 PC81C Trại tạm giam Bố Lá
10 PV27 Phòng Hồ sơ nghiệp vụ
18 PK20E Trung đoàn Cảnh sát cơ động
11 PC54 Phòng Kỹ thuật hình sự
KHỐI HẬU CẦN
12 PC64 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
1 PH41 Phòng Hậu cần
13 PK20 Phòng Cảnh sát cơ động
2 PH41B Phòng viễn thông – tin học
14 PC67 Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy
3 PH50 Bệnh viện Công an Thành phố Hồ Chí Minh
15 PC68 Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy
4 PH41B Phòng thường trực phòng chống tội phạm và ma túy
16 PC81 Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
KHỐI XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG
17 PX14 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ
1 PX13 Phòng Tổ chức cán bộ
18 PX15 Phòng Công tác Chính trị
2 PX14 Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh
19 PX16 Phòng Công tác Đảng và Công tác Quần chúng
3 PX15 Phòng Công tác Chính trị – Công tác quần chúng
20 PX13 Phòng tổ chức cán bộ
4 PX16 Phòng Công tác Đảng và Công tác Quần chúng
Xem thêm  Vaccine Sputnik: Cách ngừa Covid-19 dạng xịt mũi