ASEAN – Hướng tới một Tổ Chức Liên Kết và Ràng Buộc Hơn

0
16
Mục Tiêu Tổng Quát Của Asean
Mục Tiêu Tổng Quát Của Asean

ASEAN đặt mục tiêu tiến tới một tổ chức liên kết và ràng buộc hơn - Tạp chí Quốc phòng toàn dân

Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN đang diễn ra ở Myanmar đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng quốc tế. Những vấn đề nóng mà Hội nghị đang bàn tới cùng với tiềm năng và sự phát triển của các quốc gia Đông Nam Á đã tạo nên sức hấp dẫn của sự kiện này.

Ông Nguyễn Tiến Minh, Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao đã chia sẻ về mục tiêu tổng quát của Cộng đồng ASEAN – xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức hợp tác liên Chính phủ liên kết sâu rộng hơn và ràng buộc hơn trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN. Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu này không phải là một tổ chức siêu quốc gia theo kiểu Liên minh Châu Âu.

Quá trình hình thành Cộng đồng ASEAN

Tháng 12-1997, nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ASEAN và sau khi Hiệp hội đã bao gồm cả 10 quốc gia Đông Nam Á, Lãnh đạo các nước ASEAN đã thông qua Tầm nhìn ASEAN 2020. Tầm nhìn này đặt mục tiêu tổng quát là đưa Hiệp hội trở thành “một nhóm hài hòa các dân tộc Đông Nam Á, gắn bó trong một cộng đồng các xã hội đùm bọc lẫn nhau.” Đấy là lần đầu tiên ý tưởng hình thành một Cộng đồng trong Hiệp hội ASEAN được đề cập.

Tháng 10-2003, Lãnh đạo các nước ASEAN đã ký Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II (hay còn gọi là Tuyên bố Bali II), nhất trí đề ra mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2020 với ba trụ cột chính: Cộng đồng An ninh (ASC), Cộng đồng Kinh tế (AEC) và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội (ASCC). Các Kế hoạch hành động để xây dựng ba trụ cột Cộng đồng đó đã được thông qua, trong đó có phần quan trọng là thực hiện Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) nhằm giúp thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN.

Xem thêm  Phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 100 năm sinh Nhạc sĩ Đỗ Nhuận"

Tháng 01-2007, các nước ASEAN đã quyết định rút ngắn tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN sớm lên 5 năm, tức là vào 2015 (thay vì 2020 như thỏa thuận trước đây); đồng thời cũng quyết định xây dựng Hiến chương ASEAN.

Các nội dung cơ bản của Cộng đồng ASEAN

Mục tiêu tổng quát của Cộng đồng ASEAN là xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức hợp tác liên Chính phủ liên kết sâu rộng hơn và ràng buộc hơn trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN. Cộng đồng ASEAN sẽ được hình thành dựa trên 3 trụ cột là Cộng đồng Chính trị – An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội.

Cộng đồng Chính trị – An ninh ASEAN (APSC) nhằm tạo dựng một môi trường hòa bình và an ninh cho phát triển ở khu vực Đông Nam Á thông qua việc nâng hợp tác chính trị – an ninh ASEAN lên tầm cao mới, với sự tham gia và đóng góp xây dựng của các đối tác bên ngoài; không nhằm tạo ra một khối phòng thủ chung.

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) nhằm tạo ra một thị trường duy nhất và cơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề; từ đó nâng cao tính cạnh tranh và thúc đẩy sự thịnh vượng chung cho cả khu vực.

Xem thêm  Ngậm ngùi thăm mộ Nam Phương hoàng hậu

Cộng đồng Văn hóa – Xã hội (ASCC) với mục tiêu là phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ASEAN, tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến bình đẳng và công bằng xã hội, bản sắc văn hóa, môi trường, tác động của toàn cầu hóa và cách mạng khoa học công nghệ.

Tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN

Tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đang diễn ra khẩn trương. Về Kế hoạch tổng thể xây dựng APSC, hiện đã hoàn thành được 18 hoạt động và đang thực hiện 97 hoạt động. Các nước ASEAN đã đăng ký triển khai 28 dự án còn lại. Về Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC, ASEAN đã hoàn thành 79,5% các mục tiêu đề ra và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Về Kế hoạch tổng thể xây dựng ASCC, gần 90% số các biện pháp đề ra đã và đang được thực hiện.

Tầm nhìn ASEAN sau 2015

ASEAN đang hoạt động tích cực để xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau 2015. Một nhóm công tác gồm các quan chức cao cấp đã được hình thành để trao đổi về chiến lược phát triển của ASEAN. Nhóm này dự kiến hoàn tất công việc vào cuối 2015 và trình khuyến nghị lên Hội nghị cấp cao ASEAN cuối 2015 để xem xét và thông qua.

ASEAN đang nỗ lực để tự hoàn thiện và phát triển tốt hơn trong tương lai. Thành Phố Bảo Lộc tự hào đồng hành cùng ASEAN trong hành trình xây dựng Cộng đồng mạnh mẽ và hợp tác. Thành Phố Bảo Lộc hy vọng sẽ đóng góp vào sự phát triển của ASEAN và tạo dựng một khu vực đoàn kết và phồn thịnh.

Xem thêm  Nhà thơ Dante - Người vĩ đại của thế giới với tác phẩm "Thần khúc"