Cổng Giao dịch Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử: Hỗ trợ tài chính cho người lao động thất nghiệp

0
15
CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ
CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

mức đóng bhtn tối đa

Bảo hiểm thất nghiệp là một quyền lợi quan trọng của người lao động khi ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. Trợ cấp thất nghiệp giúp người lao động giảm bớt khó khăn tài chính khi chưa tìm được việc làm mới. Dưới đây là những thông tin cơ bản về chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động năm 2023.

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Căn cứ vào Luật Việc Làm 2013, bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm. Nó cũng hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, và tìm kiếm việc làm mới dựa trên việc đóng tiền vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Với chính sách này, Việt Nam mong muốn giúp đỡ và bảo vệ người lao động, đặc biệt là trong các trường hợp mất việc làm do các lý do khách quan như thay đổi cơ cấu kinh tế hoặc khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bảo hiểm thất nghiệp bắt đầu từ năm nào?

Theo quy định của Luật Việc Làm 2013, các quy định về bảo hiểm thất nghiệp đã được thực hiện thống nhất từ ngày 1/5/2015 đến nay. Trước đó, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực và được thực hiện từ ngày 1/1/2009. Tính đến nay, chế độ này đã trải qua nhiều điều chỉnh và thay đổi căn cứ vào Luật Việc Làm.

Xem thêm  Thế giới di động: BlackBerry Z10 4G/LTE NEW FULLBOX

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động được hưởng nhiều quyền lợi khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp như tiền trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ học nghề và đào tạo, tư vấn hướng nghiệp, duy trì công việc để tạo thu nhập, và hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới.

Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Theo Luật Việc Làm 2013, việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp là trách nhiệm cả người lao động và người sử dụng lao động theo tỷ lệ do pháp luật quy định. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, và người sử dụng lao động như cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam.

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 cho người lao động sẽ được tính theo quy định của Luật Việc Làm 2013 và các văn bản hướng dẫn. Mức đóng của người sử dụng lao động được tính bằng 1% quỹ tiền lương tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Mức đóng của người lao động cũng là 1% tiền lương tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp. Mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp tối đa và tối thiểu phụ thuộc vào mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng.

Xem thêm  Tài nguyên đất: Tròn ven cuộc sống chúng ta!

Điều kiện và quyền lợi khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Để hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động phải đáp ứng 4 điều kiện sau: 1) Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, 2) Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, 3) Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đến trung tâm Bảo hiểm xã hội, và 4) Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Có mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở hoặc mức lương tối thiểu vùng tùy thuộc vào chế độ tiền lương do Nhà nước hoặc người sử dụng lao động quyết định.

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm nộp hồ sơ và thông báo tìm việc hàng tháng. Người lao động cần nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong vòng 3 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng lao động. Sau khi nộp hồ sơ, người lao động cần đến trung tâm dịch vụ việc làm để xác nhận giải quyết hồ sơ. Mức trợ cấp sẽ được chi trả hàng tháng sau khi hồ sơ được duyệt.

Đây là những thông tin quan trọng về chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động cần biết. Qua đó, chính sách này sẽ giúp người lao động giảm áp lực tài chính trong thời gian thất nghiệp và tiếp tục tìm kiếm việc làm mới.

Xem thêm  Thành Phố Bảo Lộc: 22 điểm gửi hàng Shopee Express ở Miền Nam