Mẫu báo cáo tổng kết chi hội Cựu chiến binh – Tận hưởng những kỷ niệm ngọt ngào!

0
18

Hội Cựu chiến binh là tổ chức hoạt động dân chủ, được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ. Để đảm bảo sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, Hội Cựu chiến binh thực hiện tổng kết nhiệm kỳ sau mỗi kỳ hoạt động. Báo cáo tổng kết Hội Cựu chiến binh là một văn bản ghi lại toàn bộ quá trình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua. Cùng “Thành Phố Bảo Lộc” tìm hiểu về mẫu báo cáo tổng kết chi hội Cựu chiến binh mới nhất!

1. Báo cáo tổng kết chi hội Cựu chiến binh là gì?

Hội Cựu chiến binh được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, với mục tiêu phát triển ngày càng mạnh mẽ. Mỗi nhiệm kỳ, Hội Cựu chiến binh tiến hành tổng kết nhiệm kỳ để đánh giá hoạt động và đề ra phương hướng hoạt động trong tương lai. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Hội Cựu chiến binh ghi lại toàn bộ quá trình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua.

2. Mẫu báo cáo tổng kết chi hội Cựu chiến binh mới nhất:

Hội CCB xã ……(1)

Chi hội CCB……(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI NHIỆM KỲ ….(3)……

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ …….(3)…….

1. Đặc điểm tình hình

a. Thuận lợi:

 • Chi hội CCB tổ dân phố tiêu biểu, với đội ngũ các đồng chí CCB đông đảo.
 • Chi bộ có các đảng viên thương binh, cán bộ CCB và công an hưu trí.
 • An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tốt, dân trí khá cao.
Xem thêm  Học viện Sáng tạo S³

b. Khó khăn:

 • Hạn hán và việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân khu phố.

2. Xây dựng chi hội trong sạch vững mạnh

a. Về chính trị tư tưởng:

 • Cán bộ và hội viên thực hiện nghiêm túc chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

b. Về tổ chức:

 • Tổ chức tốt hội nghị tổng kết nhiệm kỳ và triển khai nhiệm vụ.
 • Số lượng và chất lượng đảng viên tăng, và duy trì nền nếp sinh hoạt theo quy định.

3. Công tác tình nghĩa, chăm lo đời sống, vật chất tinh thần

 • Hội viên tham gia đóng góp vào các quỹ từ thiện và thực hiện các chế độ chính sách xã hội cho hội viên CCB.
 • Tổ chức các chuyến tham quan và hoạt động văn nghệ.
 • Tích cực tham gia các phong trào về vệ sinh môi trường.

4. Tham gia xây dựng địa phương

 • Hội viên tham gia sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể chính trị – xã hội ở tổ dân phố.
 • Tham gia các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
 • Tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình và phong trào của đất nước.

5. Đánh giá xét thi đua theo tiêu chuẩn

 • Các đoàn viên và hội viên đạt danh hiệu và được khen thưởng.
 • Hội viên đoàn kết và tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật.
Xem thêm  Đánh Thức Tình Yêu Mới Với "Vòng Xoay Tình Yêu"

6. Những mặt hạn chế, tồn tại

 • Một số hội viên có sức khỏe kém và ít tham gia các hoạt động.
 • Số lượng hội viên tham gia sinh hoạt chưa đều và chất lượng chưa cao.

3. Phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện

 1. Phương hướng, nhiệm vụ:
 • Giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”.
 • Xây dựng Chi hội “Trong sạch, vững mạnh, xuất sắc” và nâng cao chất lượng hoạt động.
 1. Mục tiêu:
 • Các đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng.
 • Hội viên và gia đình văn hóa.
 • Không có người nghiện và tái nghiện hoặc phạm tội hình sự.

Đề nghị các chi nhánh CCB chuẩn bị cho tổng kết nhiệm kỳ của mình và đạt “Trong sạch, vững mạnh” cho nhiệm kỳ mới. Hãy cùng “Thành Phố Bảo Lộc” tận hưởng những kỷ niệm ngọt ngào trong cuộc sống!