5 Nội Dung Mới Quan Trọng Trong Luật Quản Lý Thuế 38/2019/QH14

0
13
5 nội dung mới của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14
5 nội dung mới của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14

luật số 38/2019/qh14

Luật Quản Lý Thuế 38/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua vào ngày 13/6/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2020. Luật này đã thay đổi một số nội dung quan trọng liên quan đến quản lý thuế. Dưới đây là 5 điểm mới trong Luật Quản Lý Thuế 38/2019/QH14 đáng chú ý:

1. Mở Rộng Quyền Của Người Nộp Thuế

Điều 16 của Luật Quản Lý Thuế số 38/2019/QH14 mở rộng quyền của người nộp thuế, đảm bảo quyền lợi của họ. Các quyền mới bao gồm:

  • Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
  • Được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn.
  • Được ký hợp đồng với đại lý làm thủ tục hải quan để thực hiện dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan.
  • Được nhận văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý thuế.
  • Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.
  • Được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.
  • Được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan.
Xem thêm  Top 10 trường công lập Hà Nội có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất 3 năm qua

2. Quản Lý Thuế Đối Với Giao Dịch Điện Tử

Luật Quản Lý Thuế 38/2019/QH14 quy định về quản lý thuế đối với giao dịch điện tử. Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Tăng Cường Quản Lý Hoạt Động Chuyển Giá

Luật Quản Lý Thuế 38/2019/QH14 cũng tăng cường quản lý hoạt động chuyển giá. Các nguyên tắc khai thuế đối với cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế được quy định như sau:

  • Việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế được thực hiện trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và sự thống nhất giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.
  • Việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế phải dựa trên thông tin của người nộp thuế và có sự kiểm chứng bảo đảm tính pháp lý.
  • Việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế phải được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt trước khi thực hiện.
Xem thêm  Bài thơ Vàm Cỏ Đông (Hoài Vũ) - Niềm tự hào với con sông quê hương

4. Kéo Dài Thời Hạn Nộp Hồ Sơ Quyết Toán Thuế TNCN

Theo Luật Quản Lý Thuế số 38/2019/QH14, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được kéo dài thêm 1 tháng so với Luật Quản Lý Thuế 2006. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

5. Thêm Chức Năng Cung Cấp Dịch Vụ Cho Đại Lý Thuế

Luật Quản Lý Thuế 38/2019/QH14 đã thêm chức năng cung cấp dịch vụ cho đại lý thuế. Dịch vụ do đại lý thuế cung cấp cho người nộp thuế bao gồm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại điều 150 của Luật này.

Nguồn: Webketoan