Lệ phí trước bạ (Registration fee): Mức thu và cách xác định

0
17
Lệ phí trước bạ (Registration fee) là gì? Mức thu và cách xác định
Lệ phí trước bạ (Registration fee) là gì? Mức thu và cách xác định

lệ phí trước bạ tiếng anh là gì

Lệ phí trước bạ là gì? Đó là câu hỏi mà nhiều người thường đặt ra khi giao dịch mua bán tài sản. Hôm nay, Thành Phố Bảo Lộc sẽ giải đáp cho bạn vấn đề này.

Lệ phí trước bạ

Khái niệm

Lệ phí trước bạ trong tiếng Anh gọi là: Registration fee.

Lệ phí trước bạ là khoản thu mang tính chất lệ phí của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân khi đăng kí quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một số loại tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ.

Mức thu lệ phí trước bạ

Mức thu lệ phí trước bạ được xác định theo tỉ lệ (%) trên giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ, cụ thể như sau:

 • Nhà, đất: 0,5%
 • Phương tiện vận tải cơ giới đường thuỷ, phương tiện đánh bắt và vận chuyển thuỷ sản: 1%
 • Tàu đánh cá xa bờ: 0,5%
 • Súng săn, súng thể thao: 2%
 • Xe máy mức thu:
  • Tại các thành phố trực thuộc TW, thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở: Mua lần đầu: 5%; Mua lần thứ 2 trở đi: 1%
  • Tại các địa bàn khác: Mua lần đầu: 2%; Mua lần thứ 2 trở đi: 1%
 • Xe Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi từ 10% đến 15%
 • Xe ô tô (kể cả rơ moóc, sơ mi rơ moóc) khác: 2%

Xác định số tiền lệ phí trước bạ phải nộp

Để xác định số tiền lệ phí trước bạ phải nộp, ta áp dụng công thức sau:

Xem thêm  Lạm bàn hai chữ phong lưu

Số tiền lệ phí trước bạ = Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ (%)

Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp ngân sách nhà nước 01 lần/một tài sản không quá năm trăm (500) triệu đồng (trừ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi).

Giải thích một số thuật ngữ liên quan:

 • Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo qui định của pháp luật. Quyền sở hữu bao gồm ba quyền năng cơ bản: Quyền chiếm hữu, quyền định đoạt và quyền sử dụng. (Tài liệu tham khảo: Điều 164, Bộ luật Dân sự 2005 của Việt Nam)

 • Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức tài sản. Quyền sử dụng có thể hiểu một cách đơn giản là việc khai thác và hưởng lợi ích từ tài sản được khai thác. Cũng như quyền chiếm hữu, quyền sử dụng không chỉ thuộc về chủ sở hữu tài sản mà còn thuộc về những người không phải chủ sở hữu nhưng được chủ sở hữu giao quyền hoặc theo qui định của pháp luật. (Tài liệu tham khảo: Điều 192, Bộ luật Dân sự năm 2005 của Việt Nam)

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp, Nguyễn Văn Sang, Trường Đại học Đông Đô)

Nguồn: Thành Phố Bảo Lộc