Thay đổi đáng chú ý từ 22/10: Lệ phí đăng ký và cấp biển số xe bán tải tăng lên 20 triệu đồng/lần/xe ở Hà Nội và TP HCM

0
17
Từ 22/10: Lệ phí đăng ký và cấp biển số xe bán tải là 20 triệu đồng/lần/xe ở 2 thành phố
Từ 22/10: Lệ phí đăng ký và cấp biển số xe bán tải là 20 triệu đồng/lần/xe ở 2 thành phố

lệ phí đăng ký biển số xe ô tô

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2023/TT-BTC ngày 7/9/2023, đưa ra quy định mới về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn và quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư này chủ yếu tập trung vào việc điều chỉnh lệ phí đăng ký và cấp biển số xe ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up, hay còn gọi là xe bán tải) ở Hà Nội và TP HCM.

Tăng lệ phí đăng ký xe bán tải lên 20 triệu đồng/lần/xe tại Hà Nội và TP HCM

Theo Thông tư 60, lệ phí đăng ký và cấp biển số xe ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) ở Hà Nội và TP HCM tăng lên mức cố định là 20 triệu đồng/lần/xe. Đây là mức tăng đáng kể so với mức phí trước đây chỉ là 500.000 đồng/lần/xe đối với khu vực I là Hà Nội và TP HCM.

Giá trị lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký xe

Với ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) tại khu vực II (gồm TP Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã), mức lệ phí đăng ký mới là 1 triệu đồng/lần/xe. Trong khi đó, tại khu vực III (các địa phương còn lại), mức phí vẫn giữ nguyên là 200.000 đồng/lần/xe.

Thay đổi lệ phí đăng ký xe máy

Theo Thông tư 60, lệ phí đăng ký và cấp biển số xe máy tính theo giá trị xe và khu vực. Với xe máy có giá trị trên 40 triệu đồng, mức lệ phí đăng ký mới là 4 triệu đồng (khu vực I), 800.000 đồng/lần/xe (khu vực II) và 150.000 đồng/lần/xe (khu vực III).

Xem thêm  Hành động của bạn học sinh để bảo vệ môi trường

Đối với xe máy có giá trị từ 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng, mức lệ phí đăng ký mới là 2 triệu đồng/lần/xe (khu vực I), 400.000 đồng/lần/xe (khu vực II) và 150.000 đồng/lần/xe (khu vực III).

Với xe máy trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống, mức lệ phí đăng ký mới là 1 triệu đồng/lần/xe (khu vực I), 200.000 đồng/lần/xe (khu vực II) và 150.000 đồng/lần/xe (khu vực III).

Thông tư có hiệu lực từ 22/10/2023

Thông tư 60/2023/TT-BTC có hiệu lực chính thức từ ngày 22/10/2023. Tất cả tổ chức và cá nhân có trụ sở hoặc cư trú ở một khu vực sẽ phải nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký và biển số phương tiện theo mức thu lệ phí được quy định tương ứng với khu vực đó.

Trong trường hợp cấp chứng nhận đăng ký và biển số xe ôtô trúng đấu giá cho xe mới, tổ chức và cá nhân trúng đấu giá sẽ nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký và biển số phương tiện giao thông. Đăng ký tại khu vực I áp dụng mức thu lệ phí tại khu vực I, trong khi đăng ký tại khu vực II và III áp dụng mức thu lệ phí tương ứng với khu vực II.

Thành Phố Bảo Lộc sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về các quy định và chính sách liên quan đến lệ phí đăng ký và cấp biển số xe.