Những điều cần lưu ý khi xin giấy nghỉ ốm để hưởng bảo hiểm xã hội

0
15
Người lao động xin giấy nghỉ ốm để hưởng bảo hiểm xã hội cần lưu ý gì?
Người lao động xin giấy nghỉ ốm để hưởng bảo hiểm xã hội cần lưu ý gì?

làm giấy khám bệnh nghỉ ốm

1. Xin giấy nghỉ ốm ở đâu cho hợp lệ?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 56/2017/TT-BYT về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, người lao động cần làm theo các yêu cầu sau:

  • Đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động.
  • Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo phân công của người đứng đầu cơ sở.
  • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với tình trạng sức khỏe và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Vì vậy, khi muốn nghỉ ốm và hưởng bảo hiểm xã hội, người lao động cần xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp.

nghỉ ốm hưởng BHXH

2. Ai có thẩm quyền ký giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội?

Theo khoản 3 Điều 20 Thông tư 56/2017/TT-BYT, người có thẩm quyền ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội là người hành nghề (y, bác sĩ) làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp phép hoạt động. Trong trường hợp cơ sở y tế không phải là pháp nhân, người hành nghề cần đăng ký mẫu chữ ký với cơ quan BHXH. Nếu người ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH này không đúng thẩm quyền, giấy tờ đó sẽ không hợp lệ và cơ quan BHXH sẽ từ chối giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động.

Xem thêm  Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh vật Thăng Long: Khám phá cơ hội xuất khẩu cá rô phi Việt

3. Mất giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội có xin lại được không?

Tại khoản 5 Điều 26 Thông tư 56/2017/TT-BYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp lại giấy chứng nhận trong các trường hợp sau:

  • Bị mất, bị hỏng.
  • Người ký các giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền.
  • Việc đóng dấu trên các giấy chứng nhận không đúng quy định.
  • Có sai sót về thông tin được ghi trên giấy chứng nhận.

Đối với giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cấp lại, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đóng dấu “Cấp lại” trên giấy.

4. Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hiện hành

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được ban hành kèm theo Phụ lục 7 Thông tư 56/2017/TT-BYT. Người lao động có thể tham khảo mẫu giấy chứng nhận này để làm thủ tục xin nghỉ ốm và hưởng bảo hiểm xã hội.