Thành Phố Bảo Lộc công bố Báo cáo xuất, nhập khẩu Việt Nam năm 2016

0
12

Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong hoạt động xuất, nhập khẩu năm 2016, theo báo cáo mới công bố bởi Thành phố Bảo Lộc. Báo cáo này cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về xuất, nhập khẩu để phục vụ cho các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp.

Tăng trưởng xuất khẩu đóng góp tích cực

Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu vào năm 2016 đạt 176,6 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước đó. Tăng trưởng xuất khẩu này được thể hiện ở hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Năm 2016, Việt Nam có 25 mặt hàng xuất khẩu trị giá trên 1 tỷ USD, trong khi năm 2015 chỉ có 23 mặt hàng. Các doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ trọng 28,4%, ước đạt 50,04 tỷ USD, tăng 4,8%. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 70,22%, ước đạt 123,55 tỷ USD, tăng 11,8% so với năm 2015.

Tăng trưởng xuất khẩu đã góp phần quan trọng vào cải thiện cán cân thanh toán, tăng trưởng GDP và tạo việc làm. Đồng thời, nó cũng thể hiện sự phục hồi của sản xuất trong nước và góp phần tạo nguồn hàng cho xuất khẩu.

Cơ cấu xuất khẩu phù hợp với chiến lược

Các nhóm hàng xuất khẩu tiếp tục chuyển dịch phù hợp với chiến lược xuất, nhập khẩu hàng hóa. Nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng cao nhất (khoảng 80,3%), tiếp đó là nhóm hàng nông sản, thủy sản (khoảng 12,6%) và nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản (khoảng 2%).

Xem thêm  Thời Tiết đà Lạt 20 Ngày Tới

Nhập khẩu và thách thức

Kim ngạch nhập khẩu vào năm 2016 ước đạt hơn 174 tỷ USD, trong đó hàng nguyên liệu, phụ liệu phục vụ xuất khẩu chiếm tỷ lệ lớn và tình trạng xuất siêu được duy trì ở mức 2,52 tỷ USD.

Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức cần khắc phục để đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả trong hoạt động xuất, nhập khẩu. Chẳng hạn như tình trạng xuất khẩu sản phẩm thô trong nhóm hàng khoáng sản và một số mặt hàng nông sản, chất lượng sản phẩm xuất khẩu chưa đồng đều và năng lực cạnh tranh chưa được cải thiện nhiều.

Ấn phẩm hữu ích cho các doanh nghiệp và cơ quan hữu quan

Báo cáo xuất, nhập khẩu Việt Nam năm 2016 sẽ là ấn phẩm hữu ích giúp các cơ quan quản lý, tổ chức kinh tế và doanh nghiệp có đầy đủ thông tin tham khảo trong quá trình hoạch định chính sách và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của mình. Báo cáo cũng đề cập các vấn đề liên quan đến quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu của Bộ Công Thương, như xây dựng cơ chế, chính sách xuất, nhập khẩu và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu.

Năm 2016, Việt Nam tiếp tục duy trì kim ngạch xuất khẩu cao sang các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, xuất khẩu sang thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã giảm 4,7%.

Xem thêm  Châm Cứu Tại Nhà: Bí Quyết Huyền Thoại Chăm Sóc Sức Khỏe Tự Nhiên

Source: Thành Phố Bảo Lộc