Thông tin mới nhất về việc sáp nhập huyện, xã của 58 tỉnh thành

0
11
Thông tin mới nhất việc 58 tỉnh thành sáp nhập các huyện, xã
Thông tin mới nhất việc 58 tỉnh thành sáp nhập các huyện, xã
Video khi nào sáp nhập tỉnh

Đây chính là thông tin mới nhất về việc sáp nhập huyện, xã của 58 tỉnh thành. Nghị quyết số 117 của Chính phủ yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Tuy thời gian rất gấp rút, nhưng quá trình chuẩn bị đại hội cấp cơ sở năm 2025 vẫn được đảm bảo.

Vai trò của Bộ Nội vụ

Với vai trò cơ quan tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Bộ trưởng Nội vụ, bà Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị giải pháp để thực hiện thành công mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ tại Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quy tắc và giải pháp

Để thực hiện sáp nhập, Bộ Nội vụ đã tập trung rà soát và sắp xếp 33 huyện và 1.327 đơn vị hành chính cấp xã của 58 tỉnh thành từ nay đến tháng 10/2024. Bộ Nội vụ cũng đưa ra một số giải pháp, bao gồm tuyên truyền thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội và đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong việc tổ chức sáp nhập đơn vị hành chính.

Công việc cần được hoàn thiện

Cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là người đứng đầu, cần phát huy vai trò và trách nhiệm của mình trong việc sáp nhập các đơn vị hành chính. Điều này giúp tạo sự đồng thuận, thống nhất và đảm bảo phù hợp với các yêu cầu thực tế đặt ra và các yếu tố đặc thù. Hiện tại, Bộ Nội vụ đã nhận được 48/58 tỉnh thành gửi phương án sắp xếp và đang chờ đợi phản hồi từ các địa phương còn lại.

Xem thêm  Thành Phố Bảo Lộc - Điểm đến mới của xe Limousine từ Sài Gòn đến Tây Ninh

Giải pháp chủ động và linh hoạt

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh về việc chủ động bố trí nguồn lực để thực hiện sáp nhập. Đây là công việc khó, phức tạp và nhạy cảm, đòi hỏi sự kỹ lưỡng, sát sao và hiệu quả. Tuy nhiên, cần chú ý đến việc đảm bảo không ảnh hưởng đến những cán bộ dôi dư, đặc biệt là đội ngũ cán bộ và công chức cấp xã. Hiện tại, các bộ ngành Trung ương đã chuẩn bị đầy đủ các văn bản hướng dẫn để thực hiện sáp nhập.

Cuối cùng, để giải quyết các vấn đề phát sinh thực tiễn, cần có giải pháp chủ động, linh hoạt và sáng tạo. Điều này giúp đảm bảo quá trình sáp nhập diễn ra thành công và mang lại hiệu quả. Đối với thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo tại Thành Phố Bảo Lộc.