Hòa giải viên lao động: Vai trò và quyền lợi

0
14

Hòa giải viên lao động

Hòa giải viên lao động đó là ai? Được hưởng những quyền lợi gì? Hãy cùng Thành Phố Bảo Lộc khám phá trong bài viết này!

1. Hòa giải viên lao động là ai?

Hòa giải viên lao động là những người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm để giải quyết các vấn đề tranh chấp, đặc biệt là tranh chấp về lao động và hợp đồng đào tạo nghề, đồng thời hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.

2. Tiêu chuẩn hòa giải viên lao động

  • Là công dân Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, cùng với sức khỏe tốt và phẩm chất đạo đức cao.

  • Có trình độ đại học trở lên và ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến quan hệ lao động.

  • Không có hình sự truy cứu hoặc đã hoàn thành án nhưng chưa được xóa án tích.

3. Quyền lợi của hòa giải viên lao động

Hòa giải viên lao động được hưởng các quyền lợi sau:

  • Nhận trợ cấp bồi dưỡng hàng ngày theo số tiền tương đương 5% mức lương tối thiểu tháng (đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ quy định).

  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét và quyết định áp dụng mức bồi dưỡng cao hơn, phù hợp với khả năng ngân sách địa phương.

  • Được cơ quan, tổ chức nơi công tác tạo điều kiện thích hợp để thực hiện nhiệm vụ.

  • Được áp dụng chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

  • Tham gia tập huấn, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

  • Nhận khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng về thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ.

  • Hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm  Gương Linh Mục: ĐC Jean Cassaigne - Nhà truyền giáo cho dân tộc Kơhô và sáng lập Trại Phong Di Linh

Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về vai trò và quyền lợi của hòa giải viên lao động. Hãy truy cập Thành Phố Bảo Lộc để biết thêm thông tin hữu ích khác!