Lâm Đồng: 10 năm thành công với Luật Di sản Văn hóa

0
17
Lâm Đồng 10 năm thực hiện Luật Di sản văn hóa
Lâm Đồng 10 năm thực hiện Luật Di sản văn hóa

di sản văn hóa ở lâm đồng

Sau 10 năm thực hiện Luật Di sản Văn hóa 2013, tỉnh Lâm Đồng đã ghi điểm với công tác bảo tồn và phát huy di sản vật chất, tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học. Điều này đã góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam.

Lâm Đồng có 37 di tích được xếp hạng

Tính đến hiện tại, Lâm Đồng có tổng cộng 37 di tích được xếp hạng. Trong số đó, có 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt là Vườn Quốc gia Cát Tiên và khảo cổ Cát Tiên. Ngoài ra, còn có 18 di tích cấp quốc gia và 17 di tích cấp tỉnh gồm 2 di tích kiến trúc, 14 danh lam thắng cảnh và 3 di tích lịch sử cách mạng.

Đầu tư và phát huy giá trị di tích

Lâm Đồng đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa việc đầu tư, trùng tu, bảo quản và phát huy giá trị của các di tích. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã được giao quản lý, khai thác và phát huy giá trị di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã trực tiếp chỉ đạo và quản lý các di tích như Khu khảo cổ Cát Tiên và Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Các đơn vị này đã đầu tư, trùng tu, nâng cấp và bảo tồn di tích, đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch và dịch vụ đặc trưng, góp phần phát huy giá trị của các di sản văn hóa và mang lại nguồn thu lớn.

Xem thêm  Đồ Chơi Mèo Cảm Ứng Có Nút Bấm Biết Kể Chuyện Và Nhại Giọng Nói

Đầu tư cho trùng tu và nâng cấp di tích

Tỉnh Lâm Đồng đã bố trí hơn 173 tỷ đồng để trùng tu và nâng cấp các di tích quốc gia đặc biệt và di tích cấp tỉnh, gồm Khu khảo cổ Cát Tiên, Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, Di tích lịch sử kháng chiến Khu VI Cát Tiên và Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Ngoài ra, còn có hơn 700 triệu đồng để trùng tu và nâng cấp đền thờ và đình làng là di tích cấp tỉnh. Việc này đã thu hút sự quan tâm và đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân.

Bảo tồn và khai quật di tích khảo cổ

Lâm Đồng hiện có 2 di tích khảo cổ đặc biệt là Khu khảo cổ Cát Tiên và Khu khảo cổ Pró. Hang năm, tỉnh bố trí nguồn kinh phí để bảo tồn, khai quật và trưng bày các hiện vật của hai khu khảo cổ này để giới thiệu cho người dân và du khách. Năm 2023, ngành văn hóa đề xuất một nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh để chuyển đổi số Khu khảo cổ Cát Tiên, nhằm phục vụ bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa vào giáo dục truyền thống và phát triển du lịch sử dụng công nghệ 4.0.

Bảo tàng và di sản văn hóa phi vật thể

Hiện nay, Lâm Đồng có tổng cộng 17.723 đơn vị hiện vật và 6 bộ sưu tập hiện vật được trưng bày và công chúng có thể tham quan. Bảo tàng Lâm Đồng thường xuyên chỉnh lý và làm mới các phần trưng bày, cũng như thực hiện nhiều chuyên đề và phim tư liệu về lễ hội, nghề truyền thống dân tộc. Ngoài ra, tỉnh còn có Bảo tàng sinh học Tây Nguyên và 3 bảo tàng ngoài công lập thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân. Những bảo tàng này tập trung vào sưu tầm và trưng bày các hiện vật về văn hóa và thu hút đông đảo du khách.

Xem thêm  Lịch thi đấu giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2023 - UBND xã Định Hóa

Tạo môi trường và động lực cho nghệ nhân và quản lý di tích

Trong thời gian tới, Lâm Đồng sẽ tiếp tục đưa Luật Di sản vào cuộc sống thông qua mở rộng chính sách đãi ngộ và tạo động lực cho những người làm công tác quản lý và bảo vệ di tích cũng như những người truyền dạy và phổ biến di sản văn hóa phi vật thể. Tỉnh cần nghiên cứu và cải tiến cơ chế quản lý di sản văn hóa, đồng thời tạo cơ chế tách bạch để thực hiện ba chức năng lớn là bảo vệ, trùng tu và khai thác di tích.

Đọc thêm về Thành Phố Bảo Lộc