Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

0
13

CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI

“Phát huy truyền thống quê hương Hóc Môn anh hùng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện; đoàn kết, trách nhiệm, nêu gương và không ngừng đổi mới sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; định hướng xây dựng huyện Hóc Môn trở thành Quận”

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Hóc Môn là huyện ngoại thành, vị trí hướng Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, diện tích tự nhiên là 10.917,2 ha, gồm 11 xã và 01 thị trấn, 87 ấp – khu phố, 1.449 Tổ nhân dân – Tổ dân phố, có 148.007 hộ dân với 542.243 nhân khẩu. Đảng bộ huyện có 42 tổ chức cơ sở đảng[1], 252 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 6.776 đảng viên, 3.081 cán bộ, công chức, viên chức công tác tại cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp từ huyện đến xã – thị trấn.

Trong nhiệm kỳ qua, phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI đạt nhiều kết quả quan trọng. Tập trung nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện các công trình, chương trình trọng điểm, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, 07 chương trình đột phá, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố”, Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Qua đó, kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quản lý đất đai, xây dựng có nhiều chuyển biến, nhiều hoạt động văn hóa phong phú, đa dạng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững; tập trung nâng cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, khắc phục hạn chế, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, tập hợp, lãnh đạo đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng huyện Hóc Môn phát triển bền vững.

A. PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH

I. Về phát triển kinh tế gắn với quản lý và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường

1. Về phát triển kinh tế

Kinh tế huyện tăng trưởng ổn định, bình quân đạt 15,71%/năm; cơ cấu chuyển dịch đúng hướng “Thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp”; trong đó thương mại – dịch vụ có xu hướng tăng, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp có xu hướng giảm[2]. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,732 triệu đồng/người/năm[3]. Trên địa bàn huyện có 10.451doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 5.596 doanh nghiệp so với đầu nhiệm kỳ, trong đó có 71% doanh nghiệp lĩnh vực thương mại – dịch vụ, 29% doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp.

Giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ tăng bình quân 19,83%/năm, chiếm tỷ trọng 45,66% trong cơ cấu kinh tế; phát triển các loại hình có giá trị gia tăng cao kết hợp với các loại hình truyền thống tại 13 chợ, 02 siêu thị, 98 cửa hàng tiện ích, 185 điểm bán hàng bình ổn giá và nhiều loại hình kinh doanh phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cho người dân.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 13,85%/năm, chiếm tỷ trọng 51,61% trong cơ cấu kinh tế; thực hiện rà soát, đánh giá mức độ hiệu quả các dự án tại các cụm công nghiệp, theo đó huyện còn 02 cụm công nghiệp (Nhị Xuân giai đoạn 1, Dương Công Khi), 06 cụm công nghiệp điều chỉnh quy hoạch phát triển khu dân cư và đất hỗn hợp; đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Xuân Thới Thượng.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân 2,4%/năm, chiếm tỷ trọng 2,73% trong cơ cấu kinh tế và có xu hướng giảm; từng bước phát triển mô hình nông nghiệp theo hướng đô thị, ứng dụng công nghệ cao; thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ vốn vay chuyển đổi cây trồng, vật nuôi năng suất thấp sang cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

Đảm bảo điều hành cân đối thu – chi ngân sách theo quy định; tăng cường các biện pháp xử lý, đảm bảo nguồn thu; thường xuyên rà soát, điều chỉnh dự toán ngân sách phù hợp kế hoạch hàng năm; đảm bảo giải ngân các nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các công trình trọng điểm.Tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp để lắng nghe, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, nhất là trong lĩnh vực thuế.

Hàng năm, triển khai kế hoạch công tác quản lý nhà nước lĩnh vực khoa học – công nghệ; phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, quản lý chất lượng; khai thác, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực phục vụ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp; phối hợp chuyển giao các mô hình ứng dụng khoa học – công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, hộ sản xuất nông nghiệp. Thường xuyên củng cố, hỗ trợ Hợp tác xã, nhất là về cơ sở vật chất ban đầu cho các Hợp tác xã mới thành lập; đến nay có 23 hợp tác xã, 04 chi nhánh Hợp tác xã, 01 Văn phòng đại diện các tổ hợp tác hoạt động ổn định, tập trung nhiều ở lĩnh vực nông nghiệp[4], tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao cây giống, con giống và phương pháp mới trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện Đề án thí điểm xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến tại Hợp tác xã nông nghiệp Mai Hoa.

Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại 10 xã và Đề án xây dựng huyện nông thôn mới; hạ tầng giao thông nông thôn được bê tông, nhựa hóa; các tuyến đường liên xã, liên ấp được nâng cấp mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, làm ăn, sinh sống; đồng thời từng bước tạo cảnh quan, môi trường sống xanh – sạch – đẹp và môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp. Cơ sở văn hóa, thể dục – thể thao, trường học, chợ… được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, đã có 04 xã[5] được thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn nâng cao.

2. Về quản lý quy hoạch, đất đai, môi trường

Chỉ đạo nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đảm bảo thực hiện phù hợp với 36 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu), 10 đồ án quy hoạch nông thôn mới tại các xã; tổ chức công bố, công khai các đồ án quy hoạch; ban hành quy định quản lý đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của 10 xã; phê duyệt 13 đồ án và 02 nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; duyệt, công khai danh mục và bản vẽ lộ giới đường (hẻm) ≤12m trên địa bàn xã – thị trấn; lập đề cương nhiệm vụ tổng dự toán đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/2000 xã Xuân Thới Thượng với quy mô 386,23ha; lập thiết kế đô thị đối với 25 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; chỉ đạo tiếp tục rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch không còn phù hợp, không đảm bảo tính khả thi.

Chỉ đạo tập trung đầu tư 213 công trình giao thông, thủy lợi và thoát nước[6]; thực hiện bảo trì, sửa chữa dặm vá hư hỏng trên các tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời kết hợp vận động Nhân dân thực hiện bê tông hóa các tuyến hẻm, tổ để đảm bảo việc đi lại, vệ sinh môi trường; mở rộng nhiều trường học, cơ sở văn hóa, hệ thống cung cấp nước sạch, hệ thống điện lưới, hạ tầng cung cấp điện, các dự án phát triển hạ tầng thủy lợi, thoát nước chống ngập, qua đó nâng cao mật độ đường giao thông đạt 6,02km/km2, tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 2,91% góp phần chỉnh trang đô thị, hạ tầng từng bước kết nối hoàn thiện giữa các khu vực, xã – thị trấn, phục vụ người dân, tạo điều kiện phát triển thương mại – dịch vụ. Công tác quản lý trật tự đô thị, lòng đường, vỉa hè, họp chợ tự phát được kiểm tra, xử lý thường xuyên[7], từng bước đi vào nề nếp, góp phần nâng cao ý thức của người dân, tạo mỹ quan đô thị.

Quan tâm công tác quản lý tài nguyên, quản lý đất đai, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (giai đoạn 2016-2020) theo quy định; triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sâu rộng Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 25 tháng 6 năm 2018 về tăng cường lãnh đạo và chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; đã chủ động kiểm tra, phát hiện những dấu hiệu thực hiện chưa đúng và chấn chỉnh, xử lý kỷ luật một số cán bộ, đảng viên do sai phạm trong quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng. Từ năm 2018 đến nay, tình hình quản lý đất đai, trật tự xây dựng từng bước đi vào nề nếp, cơ bản kiểm soát, ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu các trường hợp vi phạm[8], kết hợp triển khai phần mềm “Hóc Môn trực tuyến” giúp người dân phản ánh tình hình vi phạm xây dựng, đất đai trên địa bàn huyện để chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm[9].

Tình hình ô nhiễm môi trường cơ bản được kiểm soát; thực hiện kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường theo quy định. Chỉ đạo triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Huyện ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân huyện Hóc Môn không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và được sự đồng thuận cao của Nhân dân[10]; thực hiện vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, sông kênh rạch, các vị trí, khu vực thường xuyên tồn đọng rác có chuyển biến tích cực hơn.

II. Phát triển giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao, y tế, thực hiện chính sách an sinh xã hội

1. Giáo dục và đào tạo

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chăm lo giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong nhiệm kỳ, huyện đã đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mở rộng, sửa chữa nhiều trường lớp[11]; chất lượng giáo dục các bậc học nâng lên; hàng năm, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; ngành giáo dục tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi cấp thành phố, cấp quốc gia. Công tác phổ cập giáo dục được triển khai thực hiện tốt theo quy định, các Trung tâm học tập cộng đồng được củng cố, tổ chức nhiều lớp học đa dạng thu hút hàng ngàn lượt người tham gia học tập, góp phần thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong nhân dân ở địa phương[12]. Qua đánh giá hàng năm, có 12/12 Trung tâm học tập cộng đồng được xếp loại đạt từ khá trở lên.

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nghề kết hợp định hướng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn phù hợp với nghề được đào tạo, hỗ trợ giới thiệu vị trí việc làm ổn định; đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ vốn vay tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hàng năm, giới thiệu, giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo bình quân đạt 4.773 lao động/năm, kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 10,78% đầu nhiệm kỳ xuống còn 0,93%.

Quan tâm chăm lo học bổng khuyến học, khuyến tài; khen thưởng các em học sinh có nhiều thành tích trong học tập, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục đến trường và hỗ trợ giáo viên[13]. Triển khai thực hiện chương tình tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học được Hội khuyến học huyện, xã – thị trấn, trường học, cơ quan, đơn vị, hội viên khuyến học, các em học sinh tham gia hưởng ứng thực hiện[14].

2. Về văn hóa, thể dục thể thao

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đa dạng, phong phú phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động chính trị, giáo dục truyền thống lịch sử của huyện và thành phố. Quan tâm thực hiện kiểm kê, khảo sát, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa; đưa các bài viết về tiểu sử các điểm di tích lên trang tin điện tử của huyện; hướng dẫn nâng cao quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa hiện có trên địa bàn huyện. Khai thác và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao như: Nhà thiếu nhi huyện, Trung tâm Văn hóa huyện, Trung tâm Thể dục thể thao huyện, 04 Cụm Văn hóa và thể thao, Ban Nhân dân ấp – phu phố, 205 cơ sở thể dục thể thao ngoài công lập; qua đó đã góp phần phục vụ tốt đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Triển khai thực hiện quy ước gắn với nâng cao tính tự quản tại cộng đồng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến Nhân dân[15] về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các danh hiệu văn hóa hàng năm thực chất hơn; tỷ lệ hộ gia đình, ấp – khu phố đạt chuẩn văn hóa đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đồng thời triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại xã Thới Tam Thôn góp phần thực hiện hiệu quả công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Tiếp tục phát triển nhiều phong trào thể dục thể thao quần chúng gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tỷ lệ người dân tập luyện thường xuyên hàng năm tăng[16]; chất lượng đào tạo vận động viên được nâng lên, đáp ứng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên năng khiếu[17]; tổ chức nhiều giải thể thao phù hợp cho từng đối tượng[18]; các cơ sở hoạt động thể dục thể thao ngoài công lập phát triển mạnh, phục vụ nhu cầu cho người dân trên địa bàn huyện. Khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn thu từ cơ sở vật chất các cơ sở hoạt động văn hóa, thể thao.

3. Y tế

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất ngành y tế, tăng cường y, bác sĩ, thuốc đặc trị về các trạm y tế nhằm phục vụ tốt ngành y tế tại cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ Nhân dân; có 12/12 Trạm y tế xã – thị trấn đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất; tạo điều kiện, khuyến khích 627 cơ sở y tế tư nhân[19] hoạt động đúng pháp luật; nâng cao trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân, kể cả khi có sử dụng bảo hiểm y tế, hạn chế chuyển tuyến trên, giảm chi phí cho người bệnh.

Công tác phòng, chống dịch bệnh trên người được quan tâm thực hiện thường xuyên, kịp thời ngăn chặn và xử lý ổ dịch, không để phát sinh lây lan diện rộng, đặc biệt huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân huyện cùng chung tay, góp sức phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh như tay chân miệng, sốt xuất huyết, dịch tả lợn Châu Phi, viêm đường hô hấp cấp Covid-19; bên cạnh đó, hàng năm thực hiện hiệu quả kế hoạch tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, phòng chống thiếu Vitamin A.

Thực hiện tốt chính sách dân số và truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số, thường xuyên tổ chức truyền thông về sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân đạt 91%; duy trì, kiểm soát tốt tỷ số giới tính khi sinh[20]; nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” và Tổ tình nguyện chăm sóc, giúp đỡ người cao tuổi, neo đơn tại cộng đồng; kịp thời cập nhật dữ liệu, thông tin quản lý chuyên ngành về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước.

4. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, diện bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo chế độ về trợ cấp, chế độ ưu đãi về giáo dục, đào tạo, nhà ở, bảo hiểm y tế, hỗ trợ vốn vay. Vận động, huy động mọi nguồn lực xã hội ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa” góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững theo hướng đa chiều[21], hoàn thành chương trình giảm nghèo trước thời hạn quy định của thành phố[22].

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 21-CTrHĐ/HU ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện, giai đoạn 2013-2020; vận động xã hội chăm lo, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế[23].

III. Về đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; cải cách tư pháp

1. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; thường xuyên theo dõi nắm tình hình và chủ động đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động gây mất an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng. Các cấp ủy lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, xử lý tình huống tụ tập đông người.

Chỉ đạo duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo không để bị động trong xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự; nâng cao cả về chất lượng và số lượng lực lượng dân quân thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, quân báo trinh sát phục vụ công tác quốc phòng – an ninh, góp phần thực hiện thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chất lượng, vượt số lượng so với chỉ tiêu, trong đó có đảng viên tình nguyện nhập ngũ đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao; tổ chức hiệu quả hội thi, hội thao quân sự – quốc phòng huyện; lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động quân sự địa phương theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng chi bộ phường, xã, thị trấn gắn với quy hoạch cán bộ quân sự ở cơ sở giai đoạn 2016-2025; đảm bảo cơ sở vật chất và xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự 12 xã – thị trấn.

Chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị, phòng chống khủng bố, biểu tình bạo loạn tại các mục tiêu trọng điểm; quản lý, kiềm chế số đối tượng chống đối chính trị, cơ hội chính trị; tổ chức Diễn tập phòng thủ kết hợp diễn tập phòng, chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Kịp thời chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện; đã kéo giảm số vụ vi phạm hình sự theo từng năm, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 70%; thường xuyên tổ chức tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang huyện với hệ thống chính trị, Mặt trận, đoàn thể; nhân rộng 11 mô hình tự quản về phòng chống tội phạm, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống cháy nổ có hiệu quả; củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công an xã – thị trấn, đảm bảo 100% Ban Chỉ huy Công an xã – thị trấn là công an chính quy, đồng thời sắp xếp, bố trí công tác khác các trường hợp không đủ điều kiện, bước đầu hoạt động có chuyển biến tích cực. Thực hiện rà soát, đánh giá, đề xuất chuẩn bị đầu tư xây dựng mới trụ sở Công an xã – thị trấn.

2. Công tác cải cách tư pháp

Lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đảm bảm không oan sai, không bỏ lọt tội phạm và đạt chỉ tiêu đề ra; tổ chức phiên tòa xét xử lưu động, kịp thời giáo dục, răn đe các đối tượng và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan được quan tâm đầu tư; cơ chế kiểm tra, giám sát của các cơ quan dân cử được duy trì thường xuyên.

Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp được sắp xếp, củng cố, kiện toàn hợp lý; sắp xếp đội ngũ công chức tư pháp huyện, xã – thị trấn phù hợp, đáp ứng yêu cầu để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao[24]; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ tư pháp huyện, xã – thị trấn tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện, bổ sung nhiều kỹ năng[25].

Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân hàng tuần của lãnh đạo cơ quan Đảng, chính quyền, thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn[26]; chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số 2405-QĐ/TU ngày 07 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm của Bí thư Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Huyện ủy và Bí thư Đảng ủy phường, xã – thị trấn trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Chỉ đạo kịp thời, đúng quy định công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo[27] và nhiều vấn đề bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

IV. Về thực hiện các công trình, chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (có báo cáo riêng)

1. Lãnh đạo thực hiện các công trình trọng điểm

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12-CTrHĐ/HU ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Huyện ủy về triển khai thực hiện các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó, huyện đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành 5/6 công trình trường học[28]; hoàn thành công trình Xây dựng nghĩa trang liệt sĩ huyện; chuẩn bị đề xuất Thành ủy cho chủ trương thực hiện dự án xây dựng mới trụ sở Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện nâng cấp, mở rộng đối với dự án đường Tô Ký, đường Đặng Thúc Vịnh, cơ bản hoàn thành việc nâng cấp kết hợp thực hiện hệ thống thoát nước đường Phan Văn Hớn; hoàn tất công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án xây dựng hầm chui tại nút giao thông An Sương.

2. Lãnh đạo thực hiện các chương trình trọng điểm

Chỉ đạo triển khai Chương trình hành động số 05-CTrHĐ/HU ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Huyện ủy về cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện; phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần cấp nước Trung An, Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn thành phố đầu tư phát triển hệ thống cung cấp nước sạch; phát triển mạng đường ống cấp 3, cấp nước sạch qua đồng hồ tổng, bồn cấp nước tập trung kết hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân sử dụng nước sạch hợp lý gắn với bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, giảm khai thác nước ngầm. Đến nay, có 100% hộ dân được tiếp cận và sử dụng nước sạch thông qua các giải pháp, trong đó có 94,19% hộ dân được lắp đặt đồng hồ nước và 5,81% hộ dân sử dụng nước sạch qua bồn cấp nước và đồng hồ tổng trong thời gian chờ phát triển đường ống cấp 3 (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 09-CTrHĐ/HU ngày 30 tháng 01 năm 2016 của Huyện ủy về cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020; tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính; kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, quy định hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định; tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong chức trách, nhiệm vụ được giao; công khai, minh bạch thủ tục hành chính; thực hiện kê khai và công khai kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 10-CTrHĐ/HU của Huyện ủy về duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới tại 10 xã, đến nay, có 04/10 xã[29] được thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn nâng cao, 05/10 xã đang thực hiện đánh giá và đề xuất thành phố công nhận; phấn đấu đến cuối năm 2020 có 10/10 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn nâng cao.

Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 22-CTrHĐ/HU ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Huyện ủy về Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao thu nhập, điều kiện và chất lượng cuộc sống của hộ nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận tốt với các dịch vụ xã hội cơ bản, đảm bảo thoát nghèo bền vững, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn vay và các giải pháp tiếp cận giảm nghèo bền vững, theo hướng đa chiều; số hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm đáng kể, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

B. XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN

I. Tình hình Nhân dân, cán bộ và đảng viên

Trong nhiệm kỳ qua, hầu hết cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn tin tưởng thực hiện theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn khởi trước sự phát triển kinh tế – xã hội, ổn định an ninh chính trị của huyện, thành phố; bày tỏ sự đồng tình với chủ trương Trung ương, Thành phố và huyện về thực hiện các giải pháp đảm bảo chính sách an sinh xã hội, an ninh trật tự, tăng cường lãnh đạo và chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, chỉnh trang đô thị; chất lượng cuộc sống của Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Nhân dân luôn quan tâm, theo dõi sâu sát, đồng tình ủng hộ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, thường xuyên góp ý trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố, thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố đã khuyến khích sự năng động, sáng tạo, chủ động trong cách làm, giải pháp, sáng kiến thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức. Nhân dân quan tâm đến hoạt động giám sát, chất vấn của Hội đồng nhân dân các cấp; nhiều vấn đề chính đáng, hợp pháp được quan tâm giải quyết kịp thời, thỏa đáng.

Xem thêm  Báu vật kỷ niệm 5 thế hệ, lưu giữ tình yêu cố hương

Bên cạnh đó, Nhân dân còn lo lắng về tình hình tăng giá ở một số dịch vụ như y tế, tiền điện, tiền nước, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh diễn biến khó lường, nhất là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19; tệ nạn xã hội, tình hình tội phạm nguy hiểm, manh động; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt hiệu quả cao, nhất là tình trạng “tham nhũng vặt”; tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm kéo dài; tình hình phức tạp trên Biển Đông; các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, thông tin xuyên tạc, lợi dụng những vụ việc phức tạp để kích động, lôi kéo người dân tụ tập đông người, ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của Nhân dân, cán bộ, đảng viên.

II. Nâng cao công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đổi mới phương pháp tuyên truyền, triển khai học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, nghị quyết của Đảng phù hợp theo loại hình tổ chức cơ sở đảng, gắn với đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, đoàn viên, hội viên gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những nhận thức chưa đầy đủ, lệch lạc; theo dõi nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng đúng đắn của Đảng; đồng thời đấu tranh phản bác, phản biện các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tổ chức sinh hoạt tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện về nâng cao vai trò lãnh đạo và ý thức trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện nghiêm, đúng quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện ủy, Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Tuyệt đại đa số đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân đồng tình cao, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản lý trật tự đất đai, xây dựng, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề cụ thể hàng năm. Mỗi cán bộ, đảng viên tự đánh giá, soi rọi bản thân, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, nhiệt tình trong công tác, tận tụy phục vụ Nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân đã có hành động, việc làm cụ thể, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo và sống có trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, được tuyên dương khen thưởng.

2. Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

2.1. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng, đội ngũ đảng viên

Tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; thực hiện chủ trương không tổ chức chi bộ cơ quan xã, thị trấn; thành lập, sáp nhập, đổi tên một số tổ chức đảng phù hợp với mô hình hoạt động của đơn vị; tập trung củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; thường xuyên kiện toàn nhân sự cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý; tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên.

Chỉ đạo cấp ủy cơ sở thường xuyên rà soát, sơ kết đánh giá việc thực hiện quy chế làm việc, điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp, bổ sung những vấn đề mới phát sinh theo đúng quy định của Đảng. Thực hiện phân tích, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm đảm bảo chặt chẽ, công khai, khách quan, dân chủ, ngày càng đi vào thực tế.

Nâng cao chất lượng công tác công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, kết quả vượt chỉ tiêu đề ra, gắn với rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư. Kịp thời cho ra khỏi đảng những đảng viên không còn thiết tha với đảng hoặc định cư tại nước ngoài; xóa tên những đảng viên bỏ sinh hoạt đảng, vi phạm chuyển sinh hoạt đảng theo đúng quy định.

Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện quản lý chặt chẽ, đúng quy trình, quy định về thẩm tra, xác minh, kết luận những vấn đề chính trị cán bộ, đảng viên, nhất là lịch sử chính trị hiện nay. Quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên đi nước ngoài, đảng viên có mối quan hệ với nước ngoài đúng quy định.

2.2. Thực hiện nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ

Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định.

Các cấp ủy, chi bộ giữ vững nề nếp sinh hoạt, thời gian tổ chức phù hợp, nội dung phong phú, chất lượng nâng lên, sát với nhiệm vụ chính trị của từng loại hình cơ sở đảng, trong sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề được nhiều cấp ủy chú trọng thực hiện, hình thức sinh hoạt đa dạng kết hợp giáo dục truyền thống cách mạng, sinh hoạt ngoại khóa, có mở rộng cho quần chúng tham gia thảo luận; phân công đảng viên và cán bộ, công chức sinh hoạt tại chi bộ ấp – khu phố, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các tổ chức đảng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng đối với hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị, địa phương.

2.3. Nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện theo phương châm “mở” và “động”, đảm bảo tính kế thừa, tạo điều kiện cho cán bộ 3 chương trình[30], cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có kinh nghiệm thực tế, có chiều hướng phát triển. Thực hiện công tác điều động, bố trí, luân chuyển cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy chế bổ nhiệm cán bộ; thực hiện đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo quy hoạch, năng lực, hiệu quả công việc, kết quả đánh giá hàng năm, trong đó quan tâm công tác điều động, luân chuyển cán bộ trẻ cơ sở để tiếp cận quy hoạch, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo và cấp ủy viên là nữ, trẻ đảm bảo theo quy định[31]; điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị uy tín giảm sút, năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu; thực hiện đánh giá, xếp loại hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị đảm bảo trình tự quy định, sát với hiệu quả thực thi nhiệm vụ, góp phần tạo động lực, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng làm việc cho cán bộ, công chức huyện và cơ sở[32]. Đến nay, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện và xã – thị trấn có trình độ chuyên môn từ đại học, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

3. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề bức xúc, được nhiều đảng viên, cán bộ, Nhân dân quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức 276 đoàn kiểm tra, giám sát[33]. Qua đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên theo thẩm quyền; Ban Thường vụ Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 05 đảng viên, nghiêm khắc phê bình 12 Đảng ủy xã – thị trấn, 01 chi bộ và 06 Huyện ủy viên có hạn chế trong quá trình lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị[34] đảm bảo đúng quy trình, quy định và thể hiện tính quyết liệt, nghiêm minh, trong đó có Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời giáo dục, nhắc nhở chung trong đảng viên, cán bộ.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, đã tiếp nhận và xử lý kịp thời 117 thông tin phản ánh từ các nguồn, báo cáo kết quả giải quyết, xử lý về cấp trên theo đúng quy định, từng bước nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong giải quyết những bức xúc, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin của Nhân dân.

III. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính

1.1. Lãnh đạo hoạt động Hội đồng nhân dân huyện

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thường xuyên kiện toàn nhân sự Hội đồng nhân dân huyện, xã – thị trấn đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định.

Lãnh đạo nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tại các kỳ họp ngày càng nâng lên, thể hiện trách nhiệm cao đối với cử tri.

Phát huy chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân huyện thông qua hoạt động chất vấn, giải trình, tổ chức các đoàn giám sát, khảo sát trên các lĩnh vực; tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn kiến nghị và chuyển kịp thời đến các cơ quan để giải quyết cho công dân theo quy định.

1.2. Xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng hướng tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện và Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; sắp xếp nhân sự lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, từng bước giảm số lượng cấp phó, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn kết hợp thực hiện kiêm nhiệm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả[35], đồng thời thực hiện phân bổ chỉ tiêu biên chế của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, số biên chế giảm 19,45% so với đầu nhiệm kỳ.

Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức, cán bộ và nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, nhất là sau khi Hội đồng nhân dân huyện bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; chỉ đạo ban hành quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ cho từng Ủy viên; thực hiện nội dung ủy quyền cho Trưởng phòng giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện[36]; rà soát, giao chỉ tiêu biên chế hành chính hàng năm đối với Ủy ban nhân dân xã – thị trấn, cơ quan chuyên môn; chuyển đổi công tác công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị thông qua việc tiếp tục thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy là lãnh đạo cơ quan, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc bố trí bí thư cấp ủy là thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan đơn vị; thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở những địa phương có đủ điều kiện[37].

1.3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ hành chính; nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn huyện; hàng năm, triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; thường xuyên kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân; thực hiện Thư xin lỗi đối với những trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn; năm 2019 triển khai thực hiện “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội” giúp nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm “Hóc Môn trực tuyến” để tạo kênh tương tác giữa người dân với chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của lãnh đạo giúp phòng ngừa tiêu cực trong quản lý Nhà nước và đem lại sự hài lòng trong phục vụ Nhân dân[38]; Ủy ban nhân dân huyện triển khai Đề án số 739/ĐA-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý tại Ủy ban nhân dân huyện giai đoạn 2019-2020; Kế hoạch số 2606/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 về xây dựng chính quyền điện tử tại Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn góp phần nâng cao cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hàng năm, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt từ 97% trở lên.

2. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, phổ biến, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; định kỳ tổ chức hội nghị chuyên đề kết hợp tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, trong đó xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động tại đơn vị; cơ quan quản lý nhà nước thực hiện niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực; quản lý kê khai văn bằng, chứng chỉ; kê khai tài sản, thu nhập; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ theo quy định, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng.

IV. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân

Công tác vận động nhân dân của hệ thống chính trị được quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức, bám sát nhiệm vụ và tình hình thực tế của huyện. Đẩy mạnh hoạt động về cơ sở, phân công cán bộ đoàn thể huyện tham dự các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, cán bộ đoàn thể xã – thị trấn tham dự sinh hoạt chi tổ hội. Khối Đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, phát huy vai trò các chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số cùng tham gia xây dựng huyện.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị – xã hội huyện quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, hội viên, tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị, bức xúc của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị – xã hội, hội quần chúng huyện và cơ sở; kịp thời củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đoàn thể chính trị – xã hội, hội quần chúng huyện; đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt cơ bản đạt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Lãnh đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hội quần chúng hoạt động, vận động mạnh thường quân thực hiện hiệu quả công tác xã hội từ thiện, an sinh xã hội, vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

V. Đổi mới và nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của đảng

Xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, trong nhiệm kỳ có rà soát điều chỉnh, bổ sung phù hợp; xây dựng thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, các công trình trọng điểm, chương trình trọng điểm, được cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch hàng năm.

Quán triệt và thực hiện nghiêm quy chế làm việc đã ban hành; lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra các cấp ủy xây dựng quy chế làm việc và thực hiện đảm bảo quy chế làm việc của các cấp ủy. Tổ chức các hội nghị tổng kết, sơ kết các nội dung theo chương trình làm việc và chỉ đạo của Thành ủy; kịp thời triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Gắn với việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đặc biệt chú trọng công tác kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; xác định trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của từng đơn vị.

C. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM

I. Hạn chế

1. Về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh

Mặc dù cả hệ thống chính trị của huyện đã nỗ lực chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp, song thực tế vẫn còn 04/10 chỉ tiêu chưa đạt[39]; 02/11 công trình trọng điểm chậm tiến độ[40], 02/11 công trình trọng điểm chưa thực hiện[41].

Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại 10 xã chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

Công tác lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch, thực hiện chỉnh trang phát triển đô thị chưa đáp ứng yêu cầu, chưa khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên đất; việc quản lý thực hiện sau quy hoạch chưa chặt chẽ, dẫn đến hình thành các khu dân cư tự phát, khu dân cư không đảm bảo hạ tầng kỹ thuật.

Từ năm 2018 đến nay thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện ủy, Chỉ thị số 23-CT/TU của Thành ủy, công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng đã được chấn chỉnh, kiểm soát và ngăn chặn, xử lý kịp thời; tuy nhiên còn diễn biến phức tạp ở địa bàn có diện tích đất rộng, giáp ranh.

Lãnh đạo thực hiện số lớp học 02 buổi/ngày ở các cấp học giảm, sĩ số học sinh trên lớp còn cao (46 học sinh/lớp), tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp (đạt 17,74%).

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các giải pháp phòng ngừa chưa đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Hàng năm, phạm pháp hình sự xuất hiện những loại tội phạm mới, dẫn đến số vụ gia tăng và có tính chất, mức độ phức tạp.

2. Về xây dựng đảng, chính quyền, vận động nhân dân

Lãnh đạo thực hiện còn 02/05 chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội đề ra[42].

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương và một số cán bộ, đảng viên chưa đi vào chiều sâu, có nơi còn biểu hiện hình thức.

Nhận thức của một số cấp ủy đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay chưa thực sự đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức, biểu hiện ở việc nắm tình hình chưa chắc, thiếu kịp thời. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một vài cấp ủy, tổ chức đảng chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phương pháp làm việc còn chậm đổi mới; chất lượng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong sạch vững mạnh tiêu biểu chưa thật sự bền vững; đảng viên bỏ sinh hoạt đảng, xin ra khỏi đảng có xu hướng tăng; có tình trạng đảng viên từ nơi khác chuyển đến Đảng bộ huyện nhưng không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng[43].

Công tác quy hoạch cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; việc đánh giá cán bộ chưa thực chất, năng lực một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; một số cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật, dẫn đến công tác điều động, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm cán bộ có thời điểm chưa kịp thời, còn khuyết chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở một số phòng, ban, xã – thị trấn trong thời gian dài. Một số cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển chưa phát huy tốt năng lực, thiếu rèn luyện về phẩm chất đạo đức, dẫn đến bị kỷ luật phải điều chuyển, thay thế.

Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chưa đáp ứng theo yêu cầu và diễn biến các vụ việc trong tình hình hiện nay; chưa quan tâm nhiều công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục thiếu sót, vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên; chưa chủ động phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc; chất lượng tự kiểm tra chưa cao; chưa chủ động kiểm tra và có những biện pháp cảnh báo, phòng ngừa chung, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, an ninh trật tự.

Việc theo dõi nắm bắt diễn biến, tình hình dư luận trong Nhân dân có lúc, có nơi chưa sâu sát, chưa kịp thời; lãnh đạo thực hiện công tác dân vận tại một số cơ quan hành chính nhà nước chưa hiệu quả; công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền thiếu đồng bộ, chưa đạt yêu cầu. Hoạt động của một vài đoàn thể còn hình thức, chậm đổi mới phương thức hoạt động, thiếu sâu sát cơ sở; việc huy động, vận động người dân tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại địa phương chưa nhiều.

II. Nguyên nhân

1. Nguyên nhân khách quan

Huyện Hóc Môn có tốc độ đô thị hóa nhanh, người dân từ nơi khác đến sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện đông; bình quân tăng 19.300 người/năm, đã tạo áp lực rất lớn đối với công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có nhu cầu về nhà ở, vệ sinh môi trường, giáo dục, an ninh trật tự, an sinh xã hội.

Hóc Môn là huyện ngoại thành, nhưng trên thực tế, ngoài Thị trấn Hóc Môn và 6/11 xã đô thị hóa, đã phát sinh nhiều khu dân cư đô thị[44] nhưng cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, nhiều tuyến đường chưa có hệ thống thoát nước; tình trạng phân lô hộ lẻ phát sinh từ năm 2014 trở về trước để lại hệ lụy kéo dài, phức tạp, gây bức xúc người dân; mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất văn hóa, y tế phát triển chưa theo kịp với nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Tình hình dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, dịch tả lợn Châu Phi, viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ lây lan cao, đã tác động đến mọi mặt đời sống xã hội.

2. Nguyên nhân chủ quan

2.1. Về phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh

Việc xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên trong một vài đơn vị chưa thật sự tốt; ngại khó, chậm thay đổi phương pháp làm việc, thậm chí có hiện tượng đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Việc triển khai thực hiện các phương án chống thất thu thuế chưa hiệu quả; sự phối hợp trong công tác quản lý thu hồi nợ đọng thuế và xây dựng bộ thuế khoán hàng năm chưa chặt chẽ, dẫn đến việc bỏ sót, hoặc không thu đủ; mặt khác chưa chủ động rà soát lại số hộ kinh doanh cố định, thời vụ để thực hiện điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh, đảm bảo theo quy định pháp luật.

Một số thành viên Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện và các xã hoạt động chưa hiệu quả, chưa chủ động trong phối hợp hoạt động, chưa theo sát tình hình và có kế hoạch thực hiện cụ thể; một số Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã chưa quyết liệt lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện đề án nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Công tác quản lý địa bàn chưa chặt chẽ, việc tuần tra, kiểm tra ở một vài địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, nên việc phát hiện xử lý vi phạm đối với các vụ việc về đất đai, xây dựng chưa kịp thời; khi phát hiện chưa kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định về lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự đô thị; còn một vài cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ không đúng quy định pháp luật, chưa thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, chưa tận tâm với nhiệm vụ được phân công nên đã vi phạm và bị xử lý kỷ luật.

Công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn chưa tốt, công tác phòng ngừa xã hội chưa hiệu quả; sự phối hợp giữa các phòng, ngành chức năng và các địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa bàn giáp ranh chưa đồng bộ; kiểm tra, quản lý nhân hộ khẩu chưa thường xuyên, chặt chẽ.

2.2. Về xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân

Một vài cấp ủy cơ sở chưa mạnh dạn chỉ rõ dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đảng viên; chưa thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc khắc phục các hạn chế của cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến một số cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống phải xử lý kỷ luật.

Một số cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện, phấn đấu trong công tác nên không đảm bảo công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Một số ít đảng viên không quyết tâm khắc phục khó khăn, để “diễn biến tư tưởng” dẫn đến không còn thiết tha tham gia sinh hoạt đảng, thoái thác nhiệm vụ chi bộ giao, bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi tổ chức đảng.

Xem thêm  Thành Phố Bảo Lộc: Top 15 Nhà xe Cần Thơ đi Bình Dương

Việc tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng ở một số đảng bộ, chi bộ còn hạn chế, chưa sát với nhiệm vụ, điều kiện thực tế; một số người đứng đầu cấp ủy chưa chủ động nghiên cứu văn bản về công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo quán triệt, xây dựng nghị quyết.

Công tác đánh giá cán bộ hàng năm đôi lúc chưa phản ánh đúng chất lượng, năng lực cán bộ, tiêu chí đánh giá còn chung chung. Còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch có trình độ chuyên môn nhưng thiếu kinh nghiệm thực tiễn, lập trường, tư tưởng chính trị chưa vững vàng, thiếu ý chí phấn đấu trong công tác nên không đủ điều kiện để đề bạt, bố trí, bổ nhiệm theo quy hoạch. Một số cán bộ chưa phát huy tốt năng lực, chưa nhạy bén, chưa mạnh dạn, quyết đoán trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ; chưa báo cáo kịp thời tình hình thực tế tại địa phương với cấp trên.

Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy Đảng cơ sở, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và cơ sở chưa có trọng tâm, trọng điểm, còn dàn trải; Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở chưa chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm của địa phương để có biện pháp lãnh đạo chấn chỉnh kịp thời, nhất là trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, an ninh trật tự.

Việc kiểm tra quản lý địa bàn chưa chặt chẽ; người đứng đầu cấp ủy một số đơn vị chưa có kinh nghiệm theo dõi, nắm bắt địa bàn, dư luận Nhân dân; chưa quan tâm chỉ đạo công tác dân vận chính quyền. Việc xác định nội dung, phương thức tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận, tổ chức chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở chưa được tập trung thực hiện.

Công tác quản lý cập nhật hội viên ở các chi hội, tổ hội chưa được theo dõi chặt chẽ, kịp thời; chưa có nhiều hoạt động phong phú để thu hút, tập hợp hội viên phụ nữ; một số tổ chức chính trị – xã hội chưa có giải pháp xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt cơ sở.

III. Một số kinh nghiệm

Một là, luôn giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, thống nhất trong tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, giữ vai trò quyết định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Huyện ủy hàng năm; đảm bảo thực hiện đúng quy chế làm việc, giải quyết công việc theo thẩm quyền, nhiệm vụ được phân công; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và người đứng đầu, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Hai là, quan tâm chăm lo công tác xây dựng đảng, nắm bắt, đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời chuyển tải những thông tin chính xác, đầy đủ những vấn đề dư luận quan tâm, những sự kiện chính trị của đất nước; chỉ đạo sinh hoạt tư tưởng sâu rộng trong hệ thống chính trị huyện để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý đất đai, xây dựng giúp phòng, ngừa sai phạm; quan tâm kiện toàn, củng cố hoạt động của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính định hướng, chiến đấu và tính giáo dục giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng vừa chuyên”, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý; bồi dưỡng, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ, nữ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng, công tác thanh tra, kiểm tra của chính quyền để chủ động phòng, ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, kết hợp “xây và chống”; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 – Khóa XI, Khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, quan tâm thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế theo hướng bền vững đi đôi với thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân. Nắm chắc tình hình Nhân dân, nhất là những vấn đề được nhiều người dân quan tâm để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thường xuyên chỉ đạo, xác minh, xử lý những thông tin do Nhân dân phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên kết hợp tăng cường kiểm tra cơ sở, làm việc trực tiếp với các cấp ủy ở cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, phát huy dân chủ và thực hiện giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy sức mạnh của Nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của địa phương, nhất là trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Bốn là, quan tâm xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, lực lượng chính trị nòng cốt vững về kiến thức pháp luật, kỹ năng để phối hợp vận động nhân dân, nhất là tham gia xử lý tình huống tụ tập đông người, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, đơn thư kéo dài, không để phát sinh tạo thành “điểm nóng”; thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

PHẦN THỨ HAI

Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025

I. Dự báo tình hình

Trong những năm tới, tình hình thế giới, trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, vừa có cơ hội, vừa có thách thức cho sự phát triển của địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu, hợp tác quốc tế, có vị thế trọng yếu về quốc phòng, an ninh; kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, giữ tỷ lệ cao đóng góp cho ngân sách quốc gia. Trên địa bàn huyện, trong những năm tới, nhiều dự án, công trình được đầu tư xây dựng, nhiều loại hình thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Quá trình đô thị hóa, người dân ở nhiều địa phương khác chuyển đến sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện, trong khi cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phát triển chưa theo kịp, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra, bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, một số đối tượng chống đối chính trị tiếp tục lợi dụng kích động khiếu kiện, tụ tập đông người trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và một bộ phận cán bộ đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Trước những thuận lợi, khó khăn đan xen, yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hóc Môn phải thật sự đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của Nhân dân, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

II. Mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu

1. Mục tiêu tổng quát

Phát huy truyền thống cách mạng quê hương Hóc Môn anh hùng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, trách nhiệm, nêu gương và không ngừng đổi mới, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; định hướng xây dựng huyện Hóc Môn trở thành Quận.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng “Thương mại-dịch vụ, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp”. Đến năm 2025, tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ chiếm trên 50%.

(2) Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2025, thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.000 tỷ đồng.

(3) Hàng năm, tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt từ 98,5% trở lên; Trung học phổ thông đạt từ 95% trở lên.

(4) Đến năm 2025, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 87% trong tổng số lao động làm việc.

(5) Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 20.000 lượt lao động (bình quân 4.000 lượt lao động/năm). Đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn huyện còn dưới 0,8%.

(6) Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn thành phố là 0,5%; thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 1,3 lần so với năm 2020.

(7) Đến năm 2025, người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt từ 95% trở lên; dân số thường trú huyện tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.

(8) Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hóa đạt 94%, tỷ lệ ấp – khu phố đạt chuẩn văn hóa đạt 98%, tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đạt 80%, Thị trấn Hóc Môn đạt chuẩn văn minh đô thị, xã Trung Chánh đạt chuẩn văn hóa – văn minh đô thị.

(9) Giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên các lĩnh vực đạttrên 99%.

(10) Nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên 4m³/hộ/tháng đến cuối năm 2025 đạt trên 95%.

(11) Đến cuối năm 2025, xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%.

(12) Hàng năm tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao, đảm bảo chỉ tiêu đảng viên tình nguyện nhập ngũ.

(13) Hàng năm, kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự trên dân số thực tế địa bàn; phấn đấu nâng tỷ lệ khám phá phạm pháp hình sự năm sau cao hơn năm trước; phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số người chết do tai nạn giao thông hàng năm; không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng.

(14) Hàng năm, xét xử án hình sự đạt trên 88%/tổng số vụ việc thụ lý; xét xử án dân sự đạt trên 78%/tổng số vụ việc thụ lý; xét xử án hành chính đạt trên 60%/tổng số vụ việc thụ lý.

(15) Hàng năm, thi hành án dân sự xong về việc đạt từ 80% trên tổng số việc có điều kiện thi hành; thi hành án dân sự xong về tiền đạt từ 38% trên tổng số tiền có điều kiện thi hành.

(16) Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

(17) Hàng năm, có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

(18) Hàng năm, Đảng bộ huyện phát triển từ 200 đảng viên mới trở lên.

(19) Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ, công chức cấp huyện và công chức cấp xã đạt trình độ chuyên môn Đại học, trình độ lý luận chính trị trung cấp.

(20) 100% người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

(21) Kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức đảng, đảng viên về việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy.

(22) 100% Đảng bộ, chi bộ cơ sở có chương trình cải cách hành chính và tin học hóa quản lý.

(23) Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ:

– Có trên 90% người lao động nơi có Công đoàn tham gia vào tổ chức; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt đạt trên 15% tổng số công đoàn viên.

– Có trên 80% lao động nông nghiệp tham gia vào các tổ chức thích hợp do Hội Nông dân tổ chức; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt đạt trên 30% tổng số hội viên Hội nông dân.

– Có trên 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia vào tổ chức Hội; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt đạt trên 25% tổng số hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ.

– Có trên 63% thanh niên vào tổ chức Đoàn – Hội; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt đạt trên 38% tổng số đoàn viên, hội viên tổ chức Đoàn – Hội.

– Có trên 98% cựu chiến binh, cựu quân nhân đủ điều kiện vào tổ chức Hội Cựu chiến binh; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt đạt trên 25% tổng số hội viên Hội cựu chiến binh.

III. Quan điểm và phương hướng phát triển huyện Hóc Môn

1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp góp phần ổn định tăng trưởng kinh tế; đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; khai thác tốt tiềm năng, chủ động nắm bắt các cơ hội thuận lợi giúp kinh tế huyện phát triển nhanh và bền vững.

2. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, phục vụ tốt đời sống Nhân dân; xây dựng lộ trình, định hướng đến giai đoạn 2025-2030 huyện Hóc Môn trở thành Quận.

3. Chủ động ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, khắc phục tình trạng ô nhiễm, tăng cường bảo vệ môi trường kết hợp với công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn và phòng cháy chữa cháy.

4. Phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội, chương trình “giảm nghèo bền vững”.

5. Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo gắn với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; hoàn thành thực hiện thay đổi chương trình Giáo dục phổ thông mới (GDPT-2018); chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân; phát triển thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho Nhân dân.

6. Đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

7. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

8. Thực hiện hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội.

IV. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động

Tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội và đầu tư của Thành phố có liên quan đến huyện để phát triển kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản lượng hàng năm từ 16% trở lên; triển khai Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế – xã hội huyện giai đoạn 05 năm (2021-2025). Xây dựng lộ trình, giải pháp thực hiện đạt hệ thống chỉ tiêu định hướng xây dựng, phát triển huyện Hóc Môn giai đoạn 2025-2030 trở thành Quận.

Nâng cao chất lượng tăng trưởng các ngành kinh tế, chuyển dịch theo hướng “Thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu công nghiệp, nông nghiệp”; quan tâm chỉ đạo hoạt động phát triển khoa học công nghệ theo xu hướng phát triển cách mạng công nghiệp 4.0, đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế, giới thiệu chuyển giao khoa học kỹ thuật, đổi mới dây chuyền sản xuất cho nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2025” trên địa bàn huyện Hóc Môn; đảm bảo tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ chiếm trên 50% tỷ trọng các ngành kinh tế.

Về thương mại – dịch vụ: thực hiện kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện kết hợp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa; phát triển cửa hàng tiện ích theo hướng văn minh, hiện đại. Chỉ đạo củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các chợ truyền thống tại các xã, chợ Hóc Môn, sắp xếp chợ tự phát phù hợp. Xây dựng Đề án phát triển du lịch huyện Hóc Môn đến năm 2025, tầm nhìn 2030; xây dựng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đan lát, mây tre; sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương để hỗ trợ, phục vụ du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh gắn với các di tích lịch sử văn hóa; tăng cường công tác xúc tiến, giới thiệu, quảng bá du lịch và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch tại xã Xuân Thới Thượng, Nhị Bình, Tân Hiệp.

Về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: tạo điều kiện phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp vào những ngành, lĩnh vực phù hợp với đặc điểm, nhu cầu làm việc của lực lượng lao động trên địa bàn huyện, hạn chế tối đa ngành nghề công nghiệp gây ô nhiễm môi trường; điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của huyện, tranh thủ tối đa các nguồn lực làm đòn bẩy phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, khả năng cạnh tranh; tạo cơ chế thuận lợi để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp ngành chế biến công nghiệp, phát triển ngành nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ.

Về nông nghiệp: tăng cường tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, quy trình sản xuất nông nghiệp sạch, cho năng suất cao phù hợp với phát triển đô thị. Củng cố, hỗ trợ các Hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động ổn định, xây dựng thành công mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến, hiện đại; xây dựng thương hiệu cho các loại sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ nông dân tham gia, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm ngành nông nghiệp; quan tâm hỗ trợ Hợp tác xã trong việc thuê đất, giao đất ổn định lâu dài và đào tạo nguồn nhân lực.

Tăng cường các biện pháp để quản lý và duy trì nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế để tạo điều kiện thuận lợi giúp các cơ sở sản xuất – kinh doanh hoạt động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 14 tháng 5 năm 2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và giai đoạn 2021-2025.

2. Phát triển văn hóa – xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế

Quan tâm nâng cao hiệu suất và chất lượng giáo dục đào tạo; tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ giáo viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các doanh nghiệp, lực lượng lao động có chuyên môn. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục – đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; từng bước hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; thực hiện mô hình “Trường tiên tiến, hiện đại theo xu thế hội nhập”, tăng cường đánh giá học sinh theo các chuẩn quốc tế. Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của Luật Giáo dục; quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị trường học, phục vụ dạy và học; khuyến khích phát triển loại hình trường ngoài công lập. Đẩy mạnh quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo hướng tiên tiến, hiện đại; đào tạo nghề gắn với nhu cầu lao động của doanh nghiệp; gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong xác định mục tiêu đào tạo, nhu cầu, yêu cầu đối với nhân lực nhằm nâng dần tính tương thích giữa đào tạo và sử dụng lao động.

Đổi mới mạnh mẽ cơ chế và phương thức hoạt động của trạm y tế, thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa trong việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại trong lĩnh vực y tế. Thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế, chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, trong đó quan tâm các đối tượng chính sách và người nghèo. Thường xuyên thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên người kết hợp thực hiện vệ sinh môi trường; thực hiện tốt chính sách dân số, gia đình và trẻ em trong tình hình mới; nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ; cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản; duy trì mức sinh hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số và phân bổ dân cư; nhân rộng mô hình truyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng đồng; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

Thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Quan tâm đầu tư xây dựng công trình văn hóa, thể thao tiêu biểu; thực hiện xã hội hóa và khuyến khích, kêu gọi các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao gắn với nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao nhằm tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và hưởng thụ văn hóa càng ngày càng cao của người dân, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chú trọng xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội; phát huy, gìn giữ văn hóa của dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội; chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo gắn đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng thu nhập, nâng mức sống của Nhân dân; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội để góp phần cải thiện đời sống cho gia đình chính sách, người có công. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi và tín dụng nhỏ theo nhu cầu của hộ nghèo, cận nghèo để phát triển kinh tế hộ, hỗ trợ phương tiện làm ăn; chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn vay cho hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc cho vay giải quyết việc làm; quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

3. Phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ

Tổ chức công bố, công khai, thực hiện và quản lý các đồ án quy hoạch chặt chẽ; rà soát điều chỉnh tổng thể theo quy định đối với các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 để phủ kín toàn huyện, các đồ án thiết kế đô thị các trục động lực phát triển kinh tế – xã hội của huyện theo quy định, đảm bảo các tiêu chí xây dựng huyện Hóc Môn thành quận;lập, thẩm định, phê duyệt và công khai đồ án quy hoạch lộ giới dưới 12m; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường, từng bước đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được duyệt, chỉnh trang đô thị các khu dân cư hiện hữu. Tiến hành rà soát và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, làm cơ sở quy hoạch hạ tầng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Thực hiện rà soát, xác định vị trí quy hoạch đất quốc phòng, an ninh để xây dựng mới trụ sở Công an huyện, trụ sở Quân sự huyện.

Đẩy mạnh thu hút các thành phần kinh tế đầu tư để chỉnh trang và phát triển đô thị. Đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng nông thôn đáp ứng yêu cầu sản xuất – kinh doanh và cải thiện điều kiện dân sinh. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng trụ sở Huyện ủy – Ủy ban nhân dân huyện; trường Mầm non Tân Thới Nhì; công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường Đặng Thúc Vịnh, Tô Ký. Triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các công trình, chương trình, đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện cân đối nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng ngập, úng vào mùa mưa; tổ chức quản lý có hiệu quả hệ thống thoát nước hiện hữu; nâng cao ý thức của người dân tham gia chung tay xóa, giảm ngập nước.

Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng theo Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 25 tháng 6 năm 2018, Kết luận số 1554-KL/HU của Huyện ủy; tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc khắc phục hậu quả sai phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các hồ sơ thửa đất có dấu hiệu vi phạm liên quan chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích trên 500 m² theo kết luận của Thành phố. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra xử lý nghiêm trong công tác quản lý trật tự đô thị, lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, xây dựng mỹ quan đô thị theo Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU và Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Huyện ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân huyện Hóc Môn không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; xây dựng và triển khai chương trình phủ xanh huyện, xây dựng huyện Hóc Môn sạch, xanh và thân thiện với môi trường; đẩy mạnh công tác quản lý chất thải và đảm bảo lượng chất thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt, sản xuất, y tế được thu gom và xử lý đúng quy định đạt tỷ lệ 100%; thực hiện chuyển đổi phương tiện thu gom rác, lắp đặt thùng rác công cộng trên các tuyến đường, khu vui chơi; thực hiện mô hình xã hội hóa, huy động sức dân trong lắp đặt camera an ninh kết hợp với giám sát xử lý về môi trường. Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc chấp hành cam kết bảo vệ môi trường, đề án – kế hoạch bảo vệ môi trường của các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh; phòng, ngừa và giải quyết có căn cơ tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư, cụm công nghiệp; xử lý triệt để các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong gìn giữ và bảo vệ môi trường.

Xem thêm  Sập Cầu ở Campuchia: Thảm Họa Kinh Hoàng, Hàng Trăm Người Thiệt Mạng

Lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/HU ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn huyện Hóc Môn thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố; kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch cho người dân sử dụng kết hợp phát triển mạng lưới thay thế các giải pháp cấp nước tạm (bồn chứa nước tập trung, đồng hồ tổng, thiết bị lọc nước hộ gia đình). Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thay đổi dần thói quen người dân từ sử dụng nước giếng khoan chuyển sang sử dụng nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt; giảm khai thác nước ngầm và khoanh vùng hạn chế sử dụng nước ngầm trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông – trật tự đô thị, lập lại, trật tự lòng, lề đường; nghiên cứu tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với tình hình giao thông của huyện; thực hiện điều tra cơ bản về tuyến, địa bàn, qua đó kịp thời phát hiện những bất cập trong tổ chức hoạt động giao thông, những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông để có những phương án giải quyết phù hợp, xây dựng các mô hình tự quản về an toàn giao thông, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

4. Đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, trong đó quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ theo Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Huyện ủy về lãnh đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện và khu vực giáp ranh; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng,, hiệu quả công tác nắm tình hình ở cơ sở, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; kết hợp xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ trong các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đảng loại hình quân sự. Hàng năm, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các Thông tri của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng, chống khủng bố, bạo loạn, bắt cóc con tin, biểu tình gây rối an ninh trật tự và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; rà soát, quản lý chặt chẽ thanh niên trong độ tuổi và thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, đảm bảo đạt chỉ tiêu thành phố giao.

Chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nắm chắc, dự báo đúng tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, đập tan âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, các hoạt động lôi kéo, tác động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các hoạt động khủng bố, bạo loạn, kích động biểu tình gây rối an ninh trật tự; không để bị động, bất ngờ, trở thành “điểm nóng”. Thực hiện tốt chủ trương, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo; kiên quyết đấu tranh, xử lý hiệu quả các nhân tố ảnh hưởng đến an ninh chính trị. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội.

Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; củng cố, nâng chất phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhất là xây dựng khu dân cư, xã – thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, các mô hình tự quản, tự phòng, mô hình camera phòng chống tội phạm; lãnh đạo phối hợp chặt chẽ giữa Quân sự huyện, Công an huyện trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Lãnh đạo thực hiện Đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã – thị trấn. Quan tâm thực hiện xây dựng mới trụ sở Công an xã – thị trấn.

Lãnh đạo các cơ quan tư pháp phối hợp tốt trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo không để oan sai; bỏ lọt tội phạm; giải quyết có hiệu quả tin báo, tố giác tội phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tiếp tục đầu tư ngân sách mua sắm các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại cho quốc phòng, an ninh nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

V. Xây dựng đảng, chính quyền, vận động nhân dân

1. Công tác xây dựng Đảng

1.1 Về công tác chính tri, tư tưởng

Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của Nhân dân, trong đó cán bộ chủ chốt, đảng viên là nòng cốt trong triển khai thực hiện.

Chỉ đạo theo dõi nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, dư luận Nhân dân; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của Nhân dân, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh, đảm bảo thống nhất tư tưởng trong Đảng và đồng thuận xã hội; đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức; đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng với những biện pháp, cách làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện huyện nông thôn mới. Chỉ đạo nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Thành ủy về tăng cường thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong công tác xây dựng chính quyền, cải cách tư pháp; Kế hoạch số 322-KH/HU ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Huyện ủy thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị. Xây dựng và thực hiện hệ thống chuẩn mực về đạo đức công vụ, về mối quan hệ, ứng xử của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với Nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống một cách đồng bộ, nghiêm túc theo quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Xây dựng cơ chế, mối quan hệ giữa cơ quan, tổ chức với gia đình, thân nhân cán bộ, đảng viên để phối hợp thực hiện các giải pháp kịp thời trong giáo dục, thuyết phục, cảm hóa đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

1.2. Về công tác cán bộ, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Kịp thời điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; cấp ủy cấp trên thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cấp dưới. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, củng cố, kiện toàn nhân sự cấp ủy và quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cấp ủy viên từ huyện đến cơ sở.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đảm bảo nề nếp, nội dung sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/TU của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và đánh giá cán bộ hàng năm, chú trọng đánh giá cán bộ theo tiêu chí chức danh, vị trí việc làm.

Quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, trình độ, năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết đảng ủy phải sát thực tế tại địa phương, đơn vị; kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm; mạnh dạn thay thế cán bộ làm việc hiệu quả chưa cao, năng lực hạn chế, thiếu rèn luyện để bố trí cán bộ quy hoạch, cán bộ trẻ, đủ tiêu chuẩn, qua đó trẻ hóa cán bộ chủ chốt tại địa phương; kịp thời đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, luân chuyển cán bộ đối với những vị trí, đơn vị còn yếu, còn thiếu nhân sự để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, kết hợp thực hiện đánh giá cán bộ một cách toàn diện, khách quan, tránh trường hợp đánh giá, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ không đúng người, đúng việc, không phát huy được năng lực cán bộ và hiệu quả công tác; quan tâm nâng cao trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ chủ chốt, cán bộ quy hoạch diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý để đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Tăng cường công tác giáo dục, quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định gắn với rà soát, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Ðảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan Đảng và Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng và thực hiện chế độ kiêm nhiệm theo chỉ đạo của Thành ủy; thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Thực hiện đúng quy định và kịp thời công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhiều dư luận tiêu cực, có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Quy định số 2265-QĐ/TU ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Thành ủy. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, gắn bó, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân; chú trọng cán bộ lãnh đạo, cấp ủy là nữ, cán bộ trẻ tuổi, cán bộ xuất thân từ công nhân.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quy định 126-QĐ/TW ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, coi trọng những vấn đề chính trị hiện nay. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

1.3. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Chỉ đạo cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh”; kịp thời chỉ ra hạn chế của đảng viên để khắc phục. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, đảm bảo khoa học, tránh chồng chéo, trùng lắp.

Thực hiện nghiêm Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo xử lý nghiêm đảng viên vi phạm theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xử lý nghiêm tổ chức vi phạm theo Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Tập trung kiểm tra, giám sát một số vụ, việc dư luận quan tâm, vấn đề bức xúc, nổi cộm của huyện; một số lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, tham nhũng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là Huyện ủy viên, cán bộ chủ chốt của huyện ủy, đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra trong sạch, công tâm, giỏi nghiệp vụ. Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra tương xứng, ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Công tác xây dựng chính quyền; cải cách tư pháp

Nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nhân sự Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, xã – thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời thực hiện Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2021.

Lãnh đạo các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Phát huy chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân thông qua hoạt động chất vấn, giải trình, tổ chức các đoàn giám sát, khảo sát trên các lĩnh vực; tăng cường hoạt động tiếp công dân, giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng tổ chức phiên giải trình tại các kỳ họp; tổ chức các Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện phân cấp ủy quyền cho phòng ban huyện, Ủy ban nhân dân xã – thị trấn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội huyện. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 2405-QĐ/TU ngày 07 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm của Bí thư Thành ủy; bí thư quận ủy, huyện ủy và bí thư đảng ủy phường, xã – thị trấn trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật đơn thư, kiến nghị cụ thể gây bức xúc trong Nhân dân.Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tố cáo sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền, cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ.

Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, đồng thời triển khai các văn bản mới liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát quyền lực đối với người có chức vụ. Thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng đối với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhất là đối với cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan thuộc ngành dọc như: quản lý thị trường, công an, kiểm sát, tòa án, thi hành án dân sự và một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng (như quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công; các nguồn quỹ vận động từ Nhân dân; công tác giải quyết thủ tục hành chính…).

Chú trọng công tác dân vận chính quyền, công tác hòa giải ở cơ sở để góp phần tạo sự đồng thuận của người dân trong chấp hành, thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, góp phần hạn chế tối đa phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân.

Lãnh đạo thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; lãnh đạo công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo đúng quy định. Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ và am hiểu về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

3. Công tác vận động nhân dân, hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị – xã hội, hội quần chúng huyện

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội theo hướng “gần dân, sát dân”, nắm chắc tình hình Nhân dân, các giới. Đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tăng cường tổ chức các hoạt động ở cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân góp ý về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội và các hội quần chúng để chỉ đạo giải quyết. Định kỳ tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân theo quy định.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; kịp thời chỉ đạo, giải quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Lãnh đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về “Xây dựng và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc; phát huy, gìn giữ văn hóa dân tộc trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hợp tác quốc tế mạnh mẽ của thành phố Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp công tác giữa ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội với chính quyền cùng cấp.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền các cấp góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở, thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, chính sách an sinh xã hội theo Thông tri số 06-TT/TU ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Thành ủy thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp; thực hiện Kết luận số 158-KL/TW ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới; Thông báo số 160-TB/TW ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị – khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đoàn thể chính trị – xã hội huyện thành công; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở các loại hình, trong đó tập trung thực hiện quy chế dân chủ cơ sở sâu rộng tại các doanh nghiệp, tại các đơn vị cơ sở, địa bàn dân cư.

Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và kiện toàn nhân sự của hội quần chúng, thực hiện vận động công tác xã hội từ thiện, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội.

PHẦN THỨ BA

Các công trình, chương trình, đề án trọng điểm

phát triển huyện giai đoạn 2020-2025,

định hướng đến năm 2030

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển huyện Hóc Môn giai đoạn 2020-2025 và định hướng phát triển đến năm 2030; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy chức năng giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội, vai trò làm chủ của Nhân dân, Đảng bộ huyện Hóc Môn tập trung thực hiện các công trình, chương trình, đề án trọng điểm phát triển huyện giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030, như sau:

I. Về công trình trọng điểm

1. Nhóm công trình phát triển hạ tầng kỹ thuật

1.1. Khởi công, hoàn thành 158 công trình thuộc Đề án nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và các công trình văn hóa, văn minh đô thị xã Trung Chánh, Thị trấn Hóc Môn.

1.2. Cải tạo, chỉnh trang, ngầm hóa hệ thống điện, thông tin liên lạc vỉa hè đường Bà Triệu, đường Quang Trung, đường Lý Thường Kiệt.

1.3. Cải tạo kết hợp di dời nhà trên và ven kênh, rạch trên địa bàn huyện.

1.4. Lập quy hoạch, xây dựng các Trạm trung chuyển rác khép kín trên địa bàn huyện.

2. Nhóm công trình phát triển hạ tầng xã hội

2.1. Xây dựng 16 trường học gồm:

– Bậc Mầm non: Mầm non Tân Thới Nhì 2; Mầm non Tân Hiệp; Mầm non Bà Điểm; Mầm non Bà Điểm 1.

– Bậc Tiểu học: Tiểu học Tân Thới Nhì 3; Tiểu học Đông Thạnh; Tiểu học Mỹ Hòa; Tiểu học Tân Thới Nhì; Tiểu học Bà Điểm; Tiểu học Xuân Thới Đông; Tiểu học Mỹ Huề.

– Bậc Trung học cơ sở: THCS Bà Điểm; THCS Tân Thới Nhì; THCS Thới Tam Thôn 1; THCS Phan Công Hớn (khu dân cư Hoàng Hải); THCS Thị trấn.

2.2. Đầu tư, khai thác hiệu quả sân bóng đá Thới Tứ (giai đoạn 2); Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Văn hóa huyện.

2.3. Xây dựng mới Trụ sở Huyện ủy – Ủy ban nhân dân huyện.

2.4. Xây dựng mới 10 trụ sở Công an xã – thị trấn gồm: Tân Xuân, Trung Chánh, Bà Điểm, Xuân Thới Đông, Xuân Thới Thượng, Tân Thới Nhì, Đông Thạnh, Thới Tam Thôn, Tân Hiệp, Thị trấn Hóc Môn.

2.5. Lập quy hoạch vị trí đất do nhà nước trực tiếp quản lý (thuộc thửa số 74, tờ bản đồ số 38, diện tích khoảng 3ha, tại ấp 2, xã Xuân Thới Thượng) để xây dựng mới trụ sở Công an huyện, trụ sở Quân sự huyện.

3. Nhóm công trình phối hợp với các Sở, ngành thành phố

3.1. Phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi chủ đầu tư thực hiện dự án đường Vành đai 3 (đoạn qua địa bàn huyện Hóc Môn).

3.2. Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Ngã Ba Giồng đến ranh tỉnh Long An).

3.3. Khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

3.4. Xây dựng đường Song hành Phan Văn Hớn.

3.5. Đầu tư hệ thống thoát nước các tuyến đường: Nguyễn Thị Thử, Trần Thị Bốc, Trịnh Thị Miếng.

II. Về chương trình, đề án trọng điểm

1. Chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

2. Đề án xây dựng huyện Hóc Môn đạt hệ thống các tiêu chí để trở thành Quận giai đoạn 2021-2030.

3. Đề án xây dựng ngõ, xóm xanh, sạch đẹp, an toàn.

4. Đề án phát triển du lịch huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

PHẦN THỨ TƯ

Kết luận

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với Nhân dân; phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tận dụng cơ hội, khai thác tiềm năng, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xứng đáng với truyền thống cách mạng, quê hương Hóc Môn anh hùng.