Thành Phố Bảo Lộc giới thiệu những điểm mới của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

0
11

Thành Phố Bảo Lộc xin được chia sẻ với bạn đọc về một số điểm mới quan trọng của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Nghị định này đã có hiệu lực từ ngày 1/10/2012 và thay thế cho Thông tư số 03/2010/TT-BTP. Hãy cùng Thành Phố Bảo Lộc điểm qua những điểm nổi bật của Nghị định này:

Đối tượng áp dụng và trách nhiệm của cơ quan nhà nước

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng là Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp. Trách nhiệm của các cơ quan này trong việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật cũng được quy định cụ thể. Các cơ quan chuyên môn, công chức chuyên môn có thể tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi địa phương.

Sự tham gia của tổ chức, cá nhân trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định về sự tham gia của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp và nhân dân trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Các tiêu chí cụ thể về sự tham gia này được quy định ở nhiều điều trong Nghị định.

Phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân

Nghị định cũng quy định cụ thể về cách thức phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Điều này nhằm đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong việc thực hiện công tác này.

Xem thêm  Hút thuốc lá điện tử: Mối nguy hiểm đối với trẻ vị thành niên

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định cụ thể trách nhiệm của bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Quy định này giúp đảm bảo tính khả thi và nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đã chỉnh sửa nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo hướng loại bỏ các quy định chung chung, không phù hợp và bổ sung các tiêu chí rõ ràng, đảm bảo tính khả thi cho việc đánh giá tình hình thi hành pháp luật. Cụ thể, nghị định quy định 3 nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và có 3 nhóm tiêu chí đánh giá cụ thể.

Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đã quy định cụ thể về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Điều này nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc và giải quyết các vấn đề bức xúc trong thi hành pháp luật. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Xem thêm  Trường THCS Phan Chu Trinh - Đà Lạt: Đơn vị tiên tiến trong xây dựng lộ trình chuẩn quốc gia

Đây là những điểm nổi bật của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về công tác theo dõi và thi hành pháp luật tại Thành Phố Bảo Lộc.

Nguồn: Thành Phố Bảo Lộc