Tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2022-2023

0
12

Để khuyến khích và tôn vinh những sinh viên xuất sắc, Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ đã ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2022-2023. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về tiêu chuẩn này nhé.

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường

1. Tiêu chuẩn Đạo đức tốt:

 • Đạt điểm rèn luyện trung bình cộng từ 80 điểm trở lên.
 • Tuân thủ pháp luật, quy chế và nội quy của nhà trường, cộng đồng.
 • Tham gia thành công ít nhất một trong các hoạt động sau:
  • Cuộc thi tìm hiểu về các môn khoa học chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh.
  • Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam.
  • Các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.

2. Tiêu chuẩn Học tập tốt:

 • Đạt một trong hai tiêu chuẩn sau:
  • Điểm trung bình cộng của học kỳ 1 và học kỳ 2 đạt từ 2.8 trở lên.
  • Điểm trung bình cộng của học kỳ 1 và 2 đạt từ 2.6 trở lên, trong đó học kỳ 2 phải có kết quả học tập lớn hơn học kỳ 1 và số tín chỉ học ở học kỳ 2 phải bằng hoặc lớn hơn số tín chỉ học kỳ 1.

3. Tiêu chuẩn Thể lực tốt:

 • Đạt một trong hai tiêu chuẩn sau:
  • Đạt điểm B trở lên trong học phần Giáo dục thể chất (học phần có rèn luyện thể lực).
  • Tham gia ít nhất một hoạt động rèn luyện thể lực do đơn vị Đoàn – Hội cấp cơ sở trở lên tổ chức.
Xem thêm  TOP 10 nhà xe Limousine Đà Lạt đáng yêu thích nhất năm 2023

4. Tiêu chuẩn Tình nguyện tốt:

 • Đạt một trong ba tiêu chuẩn sau:
  • Được khen thưởng trong hoạt động tình nguyện.
  • Tham gia ít nhất ba hoạt động tình nguyện.
  • Tham gia ít nhất hai lần hiến máu tình nguyện.

5. Tiêu chuẩn Hội nhập tốt:

 • Đạt hai trong ba tiêu chuẩn sau:
  • Ngoại ngữ: Đạt một trong ba tiêu chí sau:
   • Được khen thưởng cuộc thi ngoại ngữ cấp Trường trở lên.
   • Đạt chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định.
   • Đối với sinh viên khóa 47: Hoàn thành hoặc được miễn học phần Ngoại ngữ căn bản.
   • Đối với sinh viên khóa 48: Hoàn thành hoặc được miễn học phần Ngoại ngữ căn bản.
  • Tin học: Đạt một trong bốn tiêu chí sau:
   • Đạt chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên.
   • Điểm trung bình của hai học phần tin học căn bản đạt điểm B trở lên hoặc điểm M.
   • Được cấp giấy khen hoặc giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tin học.
   • Học ít nhất một học phần hoặc khóa học về tin học, công nghệ thông tin và đạt điểm từ B trở lên.
  • Tham gia các hoạt động, phong trào nâng cao kỹ năng hội nhập: Đạt hai trong sáu tiêu chí sau.

Danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trường

1. Đối tượng:

 • Danh hiệu áp dụng đối với các tổ chức sinh viên trực thuộc Hội Sinh viên trường.

2. Tiêu chuẩn:

 • Tất cả thành viên trong tổ chức tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
 • Ít nhất một sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố trở lên.
 • Ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường.
 • Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.
Xem thêm  Nghiên Cứu Lịch Sử

Lưu ý: Tất cả các thành tích được tính trong khoảng thời gian của năm học từ tháng 8/2022 đến hết tháng 7/2023.