Văn Hóa – Một Hệ Thống Hữu Cơ Cho Sự Phát Triển Xã Hội

0
24

Văn hóa – một khái niệm có rất nhiều nghĩa. Trong tiếng Việt, nó được định nghĩa dựa trên trình độ học thức và lối sống của mỗi người, cũng như sự phát triển của một giai đoạn nào đó. Tuy nhiên, có hàng trăm định nghĩa văn hóa khác nhau trên toàn cầu.

Để định nghĩa một khái niệm, chúng ta cần xác định những đặc trưng cơ bản của nó. Với văn hóa, ta có thể phân tích các cách tiếp cận phổ biến hiện nay và nhận thấy rằng có 4 đặc trưng cơ bản. Tổng hợp chúng lại, ta có thể định nghĩa văn hóa như sau:

Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động, thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội.

Văn hóa có những đặc trưng và chức năng quan trọng:

Tính hệ thống và chức năng tổ chức xã hội

Văn hóa trước hết phải có tính hệ thống để phân biệt nó với một tập hợp đơn thuần. Tính hệ thống giúp phát hiện những mối liên hệ giữa các hiện tượng và sự kiện trong một nền văn hóa. Văn hóa thực hiện chức năng tổ chức xã hội và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định và phát triển của xã hội.

Tính giá trị và chức năng điều chỉnh xã hội

Văn hóa có tính giá trị cần để phân biệt giá trị và phi giá trị. Giá trị văn hóa có thể chia thành giá trị vật chất và tinh thần, giá trị sử dụng, giá trị đạo đức và giá trị thẩm mĩ. Văn hóa cung cấp các chuẩn mực để đánh giá tính giá trị của một hiện tượng hoặc sự vật và giúp xã hội duy trì sự cân bằng và phát triển.

Xem thêm  Đồng chí Võ Văn Thưởng - Chủ tịch mới của Việt Nam

Tính nhân sinh và chức năng giao tiếp

Văn hóa là sản phẩm của con người, được biến đổi từ tự nhiên. Văn hóa có tính nhân sinh và tạo ra sự liên kết giữa con người với con người. Ngôn ngữ là hình thức giao tiếp, trong khi văn hóa là nội dung của giao tiếp. Nhờ tính nhân sinh, văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc giao tiếp và tạo sự liên kết trong xã hội.

Tính lịch sử và chức năng giáo dục

Văn hóa là sản phẩm của quá trình lịch sử và tích lũy qua nhiều thế hệ. Tính lịch sử tạo cho văn hóa một chiều sâu và buộc nó phải điều chỉnh, phân loại và phân bố lại các giá trị. Văn hóa được truyền thông qua truyền thống văn hóa và đảm bảo tính kế tục của lịch sử. Giáo dục là chức năng quan trọng của văn hóa và đóng vai trò trong việc hình thành nhân cách của con người.

Văn hóa có vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển xã hội. Nó như một hệ thống hữu cơ, kết nối con người với môi trường tự nhiên và xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng là sợi dây kết nối chặt chẽ giữa con người với con người.

Thành Phố Bảo Lộc tự hào là một địa điểm thể hiện sự phong phú và đa dạng văn hóa của Việt Nam. Để tìm hiểu thêm về Thành Phố Bảo Lộc, hãy truy cập Thành Phố Bảo Lộc.

Xem thêm  Lỗi sai làn đường: Bí quyết tránh phạt và di chuyển an toàn