Thành Phố Bảo Lộc: Hỗ trợ quy hoạch và phân xử vùng tại Washington DC

0
15

Nếu bạn đang sống tại Washington DC và có kế hoạch xây dựng mới hoặc sửa chữa tòa nhà hiện có, hãy cân nhắc tham khảo ý kiến từ Sở Quy hoạch DC (DCOZ). Với nhiệm vụ trợ giúp Ủy ban Quy hoạch (ZC) và Hội đồng Điều chỉnh Quy hoạch (BZA), DCOZ cung cấp hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật trong việc giám sát và quyết định các vấn đề liên quan đến chuyện phân vùng tại DC.

Dịch vụ quản lý quy trình nạp đơn phân vùng

DCOZ là cơ quan quản lý quy trình nạp đơn phân vùng cho ZC và BZA. Cụ thể, DCOZ nhận và duyệt xét các đơn đăng ký, lên lịch các buổi điều trần để xác định xem các đơn đáp ứng tiêu chí quy hoạch hay không, lên lịch các cuộc họp để quyết định các đơn đang chờ giải quyết, và đưa ra các quy định pháp lý. Công nghệ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiệu quả và minh bạch trong quá trình này. DCOZ cũng tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng cho người dân DC để họ hiểu rõ quy trình nạp đơn phân vùng.

Giải quyết kháng cáo phân vùng

Ban Điều chỉnh Phân vùng là cơ quan giải quyết các kháng cáo, nơi bên kháng cáo có thể đề nghị rằng có một lỗi trong bất kỳ quyết định hoặc từ chối nào của Quản lý Phân vùng hoặc bất kỳ cơ quan hành chính nào khác liên quan đến quy hoạch. Ban Điều chỉnh Phân vùng có thể hủy bỏ, phê chuẩn hoặc sửa đổi bất kỳ quyết định hoặc từ chối nào, tùy theo trường hợp.

Xem thêm  Sầu Riêng Ri6 - Bí quyết chăm sóc và chờ đợi trái ngọt ngon

Tìm hiểu thêm về DCOZ

Nếu bạn cần được hỗ trợ phiên dịch hoặc muốn liên hệ với DCOZ, hãy liên hệ với Tiến sĩ Zelalem Hill theo số điện thoại (202) 727-0312 hoặc đến địa chỉ 441 4th Street, NW, Suite 200-S, Washington, 20001. Để được phục vụ tốt hơn, hãy thông báo trước ít nhất một tuần. Thông tin chi tiết về các dịch vụ của DCOZ có thể được tìm thấy trên trang web Thành Phố Bảo Lộc.