Thay đổi chương trình giáo dục THPT: Môn Lịch sử trở thành bắt buộc

0
13

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư 13 sửa đổi chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào ngày 3/8. Thông tư này điều chỉnh một số nội dung trong chương trình, đặc biệt là môn Lịch sử ở bậc THPT, nhằm đáp ứng yêu cầu của Quốc hội về việc “thiết kế môn Lịch sử THPT có cả phần bắt buộc và lựa chọn”.

Môn Lịch sử trở thành bắt buộc

Trước đây, môn Lịch sử ở cấp THPT thuộc nhóm môn Khoa học xã hội và chỉ là môn học lựa chọn. Nhưng theo chương trình mới ban hành năm 2018 và triển khai từ năm học 2022-2023, môn Lịch sử trở thành môn học bắt buộc. Điều này đồng nghĩa rằng chương trình cấp THPT bây giờ có tám môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Nội dung giáo dục địa phương.

Số môn lựa chọn giảm xuống chín

Số môn lựa chọn tại cấp THPT đã giảm từ 10 xuống còn chín. Các môn lựa chọn hiện tại bao gồm Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc và Mỹ thuật. So với trước đây, chín môn lựa chọn này không được chia thành nhóm. Điều này cho phép học sinh tự do chọn bốn môn lựa chọn bất kỳ để học, thay vì phải chọn ít nhất một môn từ mỗi nhóm như quy định trước đây.

Xem thêm 

Đảm bảo tính kết nối và khả thi

Môn Lịch sử ở cấp THPT sẽ có thời lượng 52 tiết mỗi năm cho các lớp 10, 11 và 12 (giảm từ 70 tiết mỗi năm khi còn là môn lựa chọn). Chương trình sẽ không thay đổi cấu trúc đã ban hành, tuy nhiên, sẽ có những điều chỉnh nhằm đảm bảo tính logic, sự kết nối giữa nội dung các chủ đề phần Lịch sử bắt buộc và các chuyên đề theo định hướng nghề nghiệp có tính chuyên sâu.

Tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết việc điều chỉnh chương trình sẽ đảm bảo sử dụng được sách giáo khoa lớp 10 đã biên soạn. Đồng thời, giáo viên đã được tập huấn để thực hiện chương trình 70 tiết Lịch sử mỗi năm, vì vậy, họ sẽ có đủ năng lực để dạy 52 tiết, như quy định mới. Bộ cũng sẽ tiếp tục tập huấn giáo viên để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Giai đoạn giáo dục phổ thông mới

Chương trình giáo dục phổ thông mới chia thành hai giai đoạn, gồm giáo dục cơ bản từ lớp 1 đến 9 và giáo dục định hướng nghề nghiệp từ lớp 10 đến 12. Lịch sử là môn bắt buộc trong giai đoạn cơ bản và cũng là bắt buộc trong giai đoạn định hướng nghề nghiệp.

Với thay đổi này, Bộ Giáo dục và Đào tạo hy vọng đáp ứng đúng yêu cầu của Quốc hội và mang lại cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh THPT trên toàn quốc.

Xem thêm  Tác hại của bia rượu: Những lời cảnh báo bạn không thể bỏ qua

Xem chương trình môn Lịch sử cấp THPT ban hành năm 2018

Đương Tâm

Tham khảo: Thành Phố Bảo Lộc