Quận 9: Triển khai biện pháp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội

0
10
Quận 9: Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội
Quận 9: Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội

các biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội

Trong năm 2020, Quận 9 đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền đối với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, công tác phòng, chống tội phạm đã có bước tiến, tệ nạn xã hội được kiểm soát.

Góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn

Tại Quận 9, số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 5 vụ so với năm 2019, đạt tỷ lệ 81,56% vụ được khám phá. Các điểm, nhóm tệ nạn xã hội đã được phát hiện, bắt giữ và triệt xóa. Đặc biệt, tội trộm cắp giảm và tỉ lệ khám phá tội phạm nghiêm trọng đạt 100%. Các biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội cũng đã được tập trung xử lý quyết liệt.

Trong lĩnh vực kinh tế và môi trường, các ngành chức năng của quận đã kiểm tra và lập biên bản 97 vụ vi phạm, giảm 68 vụ so với năm 2019. Trong đó, có 43 vụ vi phạm kinh tế và 54 vụ vi phạm môi trường. Các hành vi vi phạm bao gồm sản xuất buôn bán hàng giả, lừa đảo qua mạng, kinh doanh không phép, trốn thuế, kinh doanh hàng cấm, nhập lậu hàng hóa, xả thải gây ô nhiễm môi trường, vi phạm an toàn thực phẩm và tài nguyên khoáng sản.

Trật tự an toàn giao thông cũng được quan tâm và có sự cải thiện. Tai nạn giao thông trên địa bàn Quận 9 đã giảm 3 mặt về số vụ, số người chết và bị thương so với năm 2019. Giảm 6 vụ, 16 người chết và 6 người bị thương.

Xem thêm  Chiến dịch Hồ Chí Minh - Nghệ thuật chiến tranh giải phóng Việt Nam

Chủ tịch UBND Quận 9 gửi yêu cầu

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND Quận 9, ông Trần Văn Bảy đã yêu cầu các cấp, các ngành của quận phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng Công an quận trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông Trần Văn Bảy cũng đề nghị lực lượng Công an và Quân sự quận tăng cường phối hợp, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn mọi hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công nhận thành quả của lực lượng Công an và Quân sự Quận 9, UBND Quận 9 đã trao giấy khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân đã xuất sắc hoàn thành công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trong năm 2020.

Đọc thêm tại Thành Phố Bảo Lộc