Thông cáo báo chí về tình hình lao động và việc làm Quý II năm 2023

0
18

Lao động và việc làm trong tình hình khó khăn

Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), thị trường lao động toàn cầu đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau các cú sốc toàn cầu. Đặc biệt, các nước có thu nhập thấp và trung bình đang chịu áp lực lớn từ khủng hoảng đa chiều. Trong các nước đang phát triển, việc ứng phó với những cuộc khủng hoảng này bị hạn chế bởi lạm phát cao, lãi suất tăng và khó khăn về tăng nợ. Đối với thị trường lao động trên toàn cầu, cần có các chính sách và biện pháp để giải quyết các khó khăn và thách thức hiện tại để đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền vững của kinh tế-xã hội.

Tình hình lao động và việc làm trong nước

Trong nước, lực lượng lao động trong Quý II năm 2023 đã tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước, nhưng thị trường lao động vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Nhiều doanh nghiệp đang gặp thiếu đơn hàng sản xuất, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tăng so với quý trước nhưng giảm so với cùng kỳ năm trước. Tình trạng lao động buộc nghỉ giãn việc, thôi việc và mất việc vẫn tiếp diễn, có xu hướng chuyển dịch sang khu vực phi chính thức. Tuy nhiên, thị trường lao động vẫn chưa thực sự ổn định và bền vững.

Xem thêm  Men Vi Sinh và Men Tiêu Hóa: Khác nhau và vai trò cụ thể

1. Lực lượng lao động

Số lượng lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong Quý II năm 2023 là 52,3 triệu người, tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động nữ tăng gần 300 nghìn người, trong khi lực lượng lao động nam giảm 179 nghìn người. Tốc độ tăng lực lượng lao động so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước đang giảm dần.

2. Lao động đang làm việc

Khu vực dịch vụ tiếp tục tăng mạnh trong Quý II năm 2023. Tuy nhiên, lao động phi chính thức trong khu vực này cũng tăng mạnh. Số lao động ở ngành dệt may, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm điện tử cũng giảm so với quý trước.

3. Lao động thiếu việc làm

Tỷ lệ thiếu việc làm trong Quý II năm 2023 tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Vùng Đông Nam Bộ chịu tác động nhiều nhất.

4. Thu nhập bình quân của lao động

Thu nhập bình quân của người lao động trong Quý II năm 2023 giảm so với Quý I năm 2023. Tuy nhiên, thu nhập bình quân của người lao động vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước.

5. Thất nghiệp của lao động

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

6. Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng

Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Xem thêm  Tác Hại Của Nước Bổ Húc

7. Lao động làm công việc tự sản, tự tiêu

Số lao động làm công việc tự sản, tự tiêu giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Tham khảo:
Thông cáo báo chí tình hình lao động việc làm Quý II năm 2023