Quy định mới về việc cưới và tang trong tỉnh Thanh Hóa

0
11

Trang thông tin điện tử của Thị trấn Sơn Lư huyện Quan Sơn đã đăng tin về việc tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND. Quy định này nhằm đảm bảo nếp sống văn minh trong việc cưới và tang trên địa bàn tỉnh.

Nếp sống văn minh trong việc cưới và tang

Theo Quyết định, việc tổ chức và tham gia việc cưới và tang phải tuân thủ những nguyên tắc sau đây:

1. Tuân thủ chủ trương, pháp luật

Tổ chức và cá nhân tham gia việc cưới và tang phải chấp hành chủ trương, pháp luật của Nhà nước, bao gồm cả chính sách, đường lối của Đảng và pháp luật về hôn nhân và gia đình.

2. Không mê tín và không gây mất đoàn kết

Việc tổ chức và tham gia việc cưới và tang không được trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Các hoạt động mê tín như xem số, xem bói, yểm bùa, trừ tà và các hình thức tương tự cũng không được phép. Đồng thời, không lợi dụng việc cưới và tang để chia rẽ đoàn kết dân tộc và gây mất đoàn kết trong cộng đồng, gia đình và dòng họ.

3. Không đánh bạc và không sử dụng chất cồn khi tham gia giao thông

Việc tổ chức và tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức trong việc cưới và tang là không được phép. Ngoài ra, người tham dự không được sử dụng rượu, bia hoặc chất có cồn nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Xem thêm  Cấy chỉ - Bước tiến mới trong điều trị bệnh bằng Y học cổ truyền

4. Đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường

Trong quá trình tổ chức và tham gia việc cưới và tang, không được gây mất an ninh trật tự, cản trở giao thông và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng. Đồng thời, cần giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quy định cụ thể về tổ chức việc cưới

Việc cưới phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hôn nhân, gia đình và hộ tịch. Hai bên nam nữ phải đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên. Lễ cưới cần được tổ chức tiết kiệm, vui tươi và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, truyền thống văn hóa địa phương và tình hình xã hội. Các thủ tục trước và sau lễ cưới cũng cần đơn giản, không phô trương và phù hợp với mỗi gia đình. Trang phục cô dâu, chú rể và trang trí lễ cưới phải lịch sự, phù hợp với văn hóa dân tộc và điều kiện thực tế. Đồng thời, âm nhạc trong lễ cưới cũng phải lành mạnh, vui tươi và không vượt quá độ ồn cho phép.

Quy định cụ thể về tổ chức việc tang

Việc tang phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, bảo vệ môi trường, y tế và các quy định khác có liên quan. Lễ tang cần được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ và tiết kiệm. Khi đưa tang, cần tuân thủ quy định về an toàn giao thông và trật tự công cộng. Đồng thời, không được sử dụng thuốc lá trong các hoạt động tang, đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá. Việc chôn cất người qua đời phải tuân thủ các quy định về mai táng và hỏa táng. Các hoạt động mê tín dị đoan, hủ tục như yểm bùa, trừ tà, lăn đường và rắc vàng mã trên đường cũng không được phép.

Xem thêm  Dân Số Việt Nam Năm 1945: Kỷ Nguyên Bình Dân Học Vụ

Trách nhiệm của các đơn vị quản lý và tổ chức

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tham mưu và hướng dẫn triển khai quy định trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan phải tham gia tuyên truyền và thực hiện quy định. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa cũng có trách nhiệm tuyên truyền nội dung này và đồng thời phê phán các hành vi vi phạm pháp luật và trái đạo đức. Các Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn cần xây dựng hương ước, quy ước thôn, bản, tổ dân phố đảm bảo thực hiện quy định và phù hợp với đặc điểm địa phương.

Đây là một quy định quan trọng nhằm tạo ra một môi trường sống văn minh, đoàn kết và phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc. Các tổ chức và cá nhân cần thực hiện đúng quy định này để đóng góp vào việc xây dựng thành phố Bảo Lộc ngày càng phát triển. Để biết thêm thông tin và cập nhật tin tức về thành phố Bảo Lộc, hãy truy cập vào trang web Thành Phố Bảo Lộc.

Ban biên tập trang TTĐT