Sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sản phẩm OCOP

0
24
Sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sản phẩm OCOP
Sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sản phẩm OCOP

Chào mừng các bạn đến với Thành Phố Bảo Lộc – nơi chia sẻ những bí mật tươi mới nhất!

Tóm tắt hội nghị

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và sản phẩm OCOP. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của các đồng chí cấp cao trong huyện Thiệu Hoá. Các vấn đề và hạn chế đã được nêu ra, đồng thời tìm ra những giải pháp cải thiện tình hình.

Hội nghị

Công tác đạt được và những hạn chế

Để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, các xã và thị trấn đã nỗ lực, nhưng vẫn còn một số hạn chế. Một số xã chưa đủ quyết liệt trong lãnh đạo và chỉ đạo công tác. Kế hoạch hoạt động chưa cụ thể và chưa phù hợp với yêu cầu thực tế. Việc triển khai văn bản cấp trên, đặc biệt là cơ chế kích cầu, vẫn chưa đạt hiệu quả. Nhiều xã chưa quan tâm đúng mức đến việc huy động sức dân và nguồn lực từ xã hội hóa. Kết quả hiến đất mở rộng đường và vận động đóng góp vẫn còn thấp.

Hơn nữa, tiến độ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh vẫn chậm hơn so với yêu cầu. Chất lượng hạ tầng nông thôn và đô thị vẫn còn thiếu bền vững. Tỷ lệ cây xanh cũng còn thấp. Các mô hình áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn ít và chưa đạt hiệu quả cao. Nhiều xã cũng chưa xây dựng được sản phẩm OCOP.

Xem thêm  Đảng Cộng sản Việt Nam: Kế hoạch xây dựng Đảng lâu dài và cơ bản

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Anh khai mạc hội nghị

Định hướng và giải pháp

Với mục tiêu đạt được vào cuối năm 2023, huyện Thiệu Hoá đã đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể. Để thực hiện mục tiêu này, huyện sẽ tăng cường nguồn lực cho công tác xây dựng nông thôn mới, tập trung vào phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, đảm bảo kết nối giữa nông thôn và đô thị. Ngoài ra, huyện cũng sẽ tập trung vào việc tuyên truyền và vận động nhân dân sử dụng nước sạch.

Bí thư Đảng uỷ xã Thiệu Vũ Nguyễn Thị Thu thảo luận tại hội nghị

Kết luận

Hội nghị đã đánh giá cao tố chất trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tuy nhiên, hạn chế vẫn còn tồn tại. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã đề nghị các xã và thị trấn rà soát lại tiêu chí đã hoàn thành và chưa hoàn thành.

Trong thời gian tới, chúng ta sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng tiêu chí NTM nâng cao và kiểu mẫu. Tiếp tục phát động vận động nhân dân hiến đất mở đường giao thông. Đồng thời, tập trung đầu tư vào hạ tầng hiện đại và văn minh, chỉnh trang cảnh quang nông thôn. Các chính sách và dịch vụ cũng sẽ được cải thiện để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.