Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam

0
11

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vĩ nhân của dân tộc và sự nghiệp cách mạng Việt Nam, để lại cho chúng ta một di sản vô giá – tư tưởng Hồ Chí Minh và một tấm gương trong sáng, mẫu mực, trọn đời hy sinh vì độc lập tự do Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sau Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc này là Nguyễn Ái Quốc) đã nhận thức rằng cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa để giành được thắng lợi hoàn toàn. Vì vậy, Người đã tích cực chuẩn bị một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay từ năm 1925, Người chú trọng về mặt tổ chức. Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Cộng sản đoàn; mở lớp huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Những cán bộ này sau khi nắm được nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin, đã trở về nước và tham gia vào phong trào công nhân và yêu nước.

Xây dựng và rèn luyện Đảng ta thành một đảng kiên cường, trong sạch, vững mạnh

Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn là xây dựng và rèn luyện Đảng ta thành một đảng kiên cường, giàu bản lĩnh và kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng.

Xem thêm  Xúc phạm Quốc ca có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tập trung giải quyết sáng tạo, khôn khéo yếu tố dân tộc và giai cấp, xác định Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Trong xây dựng Đảng, không chỉ có giai cấp công nhân mà cả nhân dân lao động và toàn dân tộc đều tham gia.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú ý tới tính hệ thống, cơ bản, toàn diện và thiết thực trong xây dựng Đảng. Về tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng chủ nghĩa Marx-Lenin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Đồng thời, Người cũng chú ý đến việc bám sát quần chúng, bám sát thực tiễn và học hỏi nhân dân.

Về tổ chức, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao sự tổ chức bộ máy của Đảng và mối quan hệ giữa bộ máy và con người. Về đạo đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng đạo đức cách mạng là sống lành mạnh, trong sạch, không tham ô. Về phương thức lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi lãnh đạo phải biết lắng nghe, biết gom góp ý kiến của quần chúng.

Trong quá trình xây dựng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, và quan hệ mật thiết với nhân dân. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao công tác kiểm tra của Đảng để đảm bảo sự trong sạch và vững mạnh của Đảng.

Xem thêm  Đàn đá Tây Nguyên: Những bí mật về nhạc cụ độc đáo của vùng đất Tây Nguyên

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta. Người đã để lại cho chúng ta tư tưởng và tấm gương đạo đức vô cùng quý báu. Hãy cùng nhau tự hào về di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp tục theo đuổi con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa để xây dựng một Thành Phố Bảo Lộc ngày càng phát triển.