Chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Một hành trình lịch sử vĩ đại

0
13
Chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017).
Chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017).

87 năm thành lập đảng

Chào mừng kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau ngập tràn tự hào về sự vươn lên, sự kiên cường và những thành công vĩ đại mà Đảng đã đạt được trong suốt hơn 8 thập kỷ qua. Đó là một hành trình lịch sử đầy ý nghĩa và tinh thần cách mạng, khiến chúng ta nhớ mãi và tự hào về đất nước Việt Nam.

Một cú hích mạnh mẽ cho xã hội

Với quan điểm “Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trung tâm, văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực phát triển của xã hội”, trong năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng kể. Nhờ đó, suy giảm kinh tế đã được ngăn chặn, tăng trưởng kinh tế ổn định và an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và an ninh, quốc phòng cũng được tăng cường. Với những thành tựu đáng mừng này, năm 2017 chào đón một sự kiện lớn, kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điểm mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra đời, kết quả của sự hợp nhất ba tổ chức cộng sản Đông Dương, An Nam và Đông Dương cộng sản Liên Đoàn. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã nắm bắt đúng xu thế phát triển của thời đại, gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới, giải quyết đúng đắn vấn đề độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Đây là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của công nhân Việt Nam và công nhân quốc tế trên một tầm cao mới của thời đại.

Xem thêm  Văn Hoá Ẩm Thực Tây Nguyên: Hương Vị Tinh Hoa Của Núi Rừng

Một con đường đầy hiểm trở và thắng lợi lớn lao

Đảng Cộng sản Việt Nam đã đứng vững trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng hành với toàn dân, vượt qua mọi thử thách và đạt được những thành công vĩ đại. Từ việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sau cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, cho đến cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc kéo dài 30 năm, Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh bại các kẻ thù hung bạo, giành độc lập và tự do cho Tổ quốc, đẩy cả nước thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là những bước tiến không ngừng của dân tộc Việt Nam trên con đường lịch sử.

Đổi mới và phát triển

Sau cách mạng tháng Tám, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng và bảo vệ chủ quyền quốc gia, phục hồi đất nước từ hậu quả chiến tranh và cảnh cô lập. Với tinh thần cách mạng và lòng tin vào sức mạnh của toàn dân tộc, Đảng đã thúc đẩy quá trình đổi mới đất nước, vươn lên với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Hơn 30 năm vun trồng và xây dựng, cuộc đổi mới khởi xướng và lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Xem thêm  Chương Trình Tổng Thể Cải Cách Hành Chính Nhà Nước Giai đoạn 2001-2010

Tự hào với những thành tựu

Nhờ những thắng lợi đã đạt được trong suốt hơn 87 năm qua, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân Việt Nam đã trở thành chủ nhân của đất nước và xã hội, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá, phát triển quan hệ quốc tế và có vị thế quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam – ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và công nhân Việt Nam. Đó là những truyền thống kiên định mục tiêu, tinh thần độc lập, sáng tạo, trung thành với lợi ích dân tộc, đoàn kết nội bộ và quốc tế, và kiên định nguyên tắc dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

Tiếp tục qua mục tiêu mới

Tự hào về Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chúng ta càng thấy rõ trách nhiệm của mình và nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch và vững mạnh. Thành phố Bảo Lộc cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Xem thêm  Chương trình chi tiết Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Thành Phố Bảo Lộc trân trọng chúc mừng kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam!