Dương Văn Minh và tôi: Những kỷ niệm đáng nhớ

0
20
Video 30 4 75 dương văn minh và tôi

Dương Văn Minh, một người đã từng trở thành Tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn, luôn là một nhân vật gắn liền với các sự kiện lịch sử quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nhưng đối với tôi – Nguyễn Hữu Thái, người đã từng có nhiều dịp gặp gỡ ông trong những tình huống khác nhau, Dương Văn Minh không chỉ là một tướng lãnh, mà còn là một người bạn.

Người hùng lật đổ chế độ độc tài Ngô Đình Diệm 1963

Ngày đầu tiên tôi nhìn thấy tướng Dương Văn Minh còn rất trẻ là vào năm 1955. Ông vinh dự dẫn đầu đoàn quân chiến thắng quân Bình Xuyên của Bảy Viễn từ Rừng Sát quay về, trong cuộc duyệt binh lớn trên đường Catinat (nay là Đồng Khởi) vào những ngày đầu chế độ Ngô Đình Diệm ở miền Nam.

Từ chủ tịch sinh viên đến cuộc tranh cử Quốc hội

Tiếp sau đó, tôi có dịp tiếp xúc với Trung tướng Dương Văn Minh trong vai trò là Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn vào năm 1963. Ông là lãnh đạo của “Hội đồng Quân nhân Cách mạng” lật đổ chế độ độc tài của Ngô Đình Diệm. Cũng chính ông đã là người giới thiệu thông báo đầu hàng của Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của chế độ VNCH trên đài phát thanh Sài Gòn vào ngày 30/4/1975.

Con đường hòa giải dân tộc Phật giáo

Sau khi chính biến Phật giáo Miền Trung năm 1966, tôi bị bắt và tống giam. Khi ra tù đầu năm 1968, tôi trở thành một trong những người tiến bộ hoạt động chung quanh tướng Dương Văn Minh. Năm 1971, khi VNCH tổ chức bầu cử Quốc hội và Tổng thống, tôi đã đề cử tranh cử với mục tiêu hòa bình và hòa giải dân tộc. Tuy nhiên, vì các lí do đa dạng, tôi không thành công.

Xem thêm  Gái Gọi Đơn Dương Lâm Đồng: Dịch vụ thú vị và đáng tin cậy

Thay người khác mà vác cờ trắng

Trong tình hình những ngày cuối tháng Tư năm 1975, khi chính quyền Sài Gòn sắp sụp đổ, tôi có cơ hội gặp lại tướng Dương Văn Minh. Tôi đã truyền đạt yêu cầu từ Thượng tọa Trí Quang rằng cần kích động nhóm Minh tìm cách chấm dứt ngay cuộc chiến, tránh đổ máu và tàn phá thành phố. Tuy nhiên, các nỗ lực đó không thành công và cuối cùng tướng Minh đã quyết định đầu hàng.

Tôi đã góp phần tránh một cuộc đổ máu vô ích

Dương Văn Minh đã đồng ý đầu hàng không điều kiện để cứu thành phố khỏi tàn phá. Tuy không thành công trong hoạt động chính trị, ông đã có những đóng góp quan trọng để tránh một cuộc đổ máu vô ích cho Sài Gòn. Tôi tin rằng ông đã làm đúng việc, và công việc đó là một sứ mạng lịch sử.

Những kỷ niệm đáng nhớ

Sau hơn 30 năm, những kỷ niệm về Dương Văn Minh và những sự kiện lịch sử đã đi vào dĩ vãng. Nhưng đối với tôi, những ngày đó vẫn luôn sống mãi trong trí nhớ. Tôi rất tự hào vì đã có cơ hội gặp gỡ và làm việc với ông, một nhân vật vĩ đại và gắn kết với lịch sử của đất nước chúng ta.

Source: Tạp chí Xưa & Nay