Thành Phố Bảo Lộc: Một trang sử hào hùng – Chiến dịch Hồ Chí Minh

0
11

Thành Phố Bảo Lộc – Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày trọng đại trong lịch sử dân tộc, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã mang lại chiến thắng vĩ đại, là sự kết hợp của sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và tinh thần đại đoàn kết của quân và dân ta.

Chiến dịch Hồ Chí Minh: Một thắng lợi lịch sử

Một kế hoạch chiến lược

Vào cuối năm 1974 – đầu năm 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn Miền Nam trong hai năm 1975 và 1976. Bộ Chính trị nhấn mạnh “Cả năm 1975 là thời cơ” và chỉ rõ “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng hoàn toàn Miền Nam trong năm 1975”. Với định hướng này, quân và dân ta đã nhanh chóng tập trung sức lực và binh khí để thực hiện mục tiêu lịch sử.

Chiến thắng toàn diện

Sau chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế – Đà Nẵng, quân ta đã tiến công Xuân Lộc và Phan Rang, làm đảo lộn căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch và chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Sài Gòn. Vào lúc 17 giờ ngày 26/4, quân ta đã mở đầu chiến dịch. Năm cánh quân đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch và tiến vào trung tâm Sài Gòn. Đến 10 giờ 45 phút ngày 30/4, xe tăng và bộ binh của ta đã tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các của Sài Gòn. Dương Văn Minh, vừa lên chức tổng thống ngày 28/4, đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã chấm dứt với sự toàn thắng lịch sử này.

Xem thêm  Messi và đồng đội bước vào World Cup 2022

Thắng lợi của toàn dân, toàn quân

Chiến thắng ngày 30/4/1975 không chỉ là niềm tự hào của người dân Việt Nam mà còn là niềm kiêu hãnh của cả lực lượng cách mạng thế giới. Quân và dân ta đã đánh bại kẻ thù hung hãn nhất, kết thúc cuộc chiến giành độc lập tự do và thống nhất cho Tổ quốc. Đây là một chiến thắng tiêu biểu cho cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Tiếp tục xây dựng và phát triển

Năm 2021 là một năm đầy trọng đại với nhiều sự kiện quan trọng diễn ra tại đất nước Việt Nam. Chúng ta sẽ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai các nghị quyết nhiệm kỳ của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Trước bối cảnh kinh tế – xã hội phức tạp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chúng ta hãy tự hào và tin tưởng vào lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự sáng tạo của dân tộc ta.

Mỗi người dân Việt Nam hãy tiếp tục phát huy tinh thần anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường và đại đoàn kết toàn dân. Hãy quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh theo kế hoạch phát triển kinh tế đất nước giai đoạn 2021-2026.

Xem thêm  Hồ Tuyền Lâm: Khám phá thiên đường xanh tại Đà Lạt

Hãy tự hào và tự tin vào thành quả vĩ đại của chiến dịch Hồ Chí Minh và sứ mệnh xây dựng đất nước của chúng ta!